Ansökningsomgångar

Ansökningsomgångar

  • Gör dig redo för när EU:s regionala utvecklingsfonds projektansökningsomgång öppnar i vår!

    Deadline: 2018-06-22

    Interreg Europe fungerar som ett forum där regioner kan dela på lösningar på utmaningar som regioner möter i syfte att åstadkomma en bättre regionalpolitik. Genom den regionala utvecklingsfonden gör Interreg Europe det möjligt för regioner att investera i innovation och genomförandet av en hållbar utveckling för medborgare och platser. Den kommande porjektansökningsomgången är öppen mellan den 7 maj till den 22 juni 2018 kl 12.00.

  • MobilityAction

    Deadline: 2018-09-22

    Arbetar du, din organisation, ditt arbete eller din kommun med hållbar transportutveckling? Dela med er av era idéer kring hur transport och infrastruktur kan bli mer hållbart via MobilityAction. Förslag på bidrag kan exempelvis vara en grupp kollegor som tillsammans cyklar till arbetsplatsen och vill dela med sig av erfarenheten samt inspirera andra. MobilityAction är en del av EU-arrangemanget EuropeanMobilityWeek.