North Swedens egna analyser

För dig som är intresserad av att veta mer om pågånde förhandlingar i EU och dess konsekvensker för Övre Norrland finns här fördjupade artikler med North Swedens egna analyser.

EU:s långtidsbudget och sammanhållningspolitik post 2020


EU:s framtida sammanhållningspolitiken 2021—2027

EU:s långtidsbudget 2014-2020 och Sammanhållningspolitiken

Transportpolitik

 

Övriga områden