Konferensdokumentation Europaforum Norra Sverige

2015-10-15

Europaforum Norra Sverige, tillsammans med North Sweden European Office och Mid Sweden EU Office arrangerade ett utökat rapportörsmöte i Bryssel 8-9 oktober 2015. Syftet med dagarna var att ge en överblick av aktuella frågor som diskuteras i EU som är viktiga för våra fyra nordligaste länen och påbörja norra Sveriges positionering inför kommande förhandlingar inför nästa programperiod. Totalt samlades 60 politiker och tjänstepersoner från de fyra nordligaste länen. 

Här finner du talarnas bildpresentationer från konferensen.

Program för konferensen

Bakgrundsinformation för konferensen

Läs North Swedens nyhet om Europaforum Norra Sverige i Bryssel

SPELPLANEN: "OMSTART EU"

PASS 2: Omstart för EU under ny ledning

Mikael Janson, North Sweden European Office
Presentation (pdf)


FOKUS FÖR FRAMTID MED EUROPA 2020

PASS 3: Connecting Europe handlar också om oss
Menno van der Kamp; Policy Officer TEN-T, DG MOVE, EU-kommissionen
Presentation (pdf)

Kim Kuivalainen; Northern Dimension and Baltic Sea regional cooperation, European External Action Service, EEAS
Presentation (pdf)

Pass 4: Energiunionen för våra regioner
Agneta Norgren; Lantbruksråd, Sveriges ständiga Representation till EU
Presentation (pdf)

PASS 6: Innovationsunionen med smart regional specialisering
Jan Larosse; Policy adviser, Competence Center and Smart and Sustainable Growth, DG REGIO, EU-kommissionen,  ersattes p g a sjukdom med: Eric Von Breska, chef för Ekonomisk Analys, den enhet i EU-kommissionen som gör fördelningen av EU:s regionutvecklingsmedel.
Presentation (pdf)

Richard Tuffs; Director of the European Regions and Innovations Network, ERRIN 
Presentation (pdf)

Dan Andrée; Kontorschef, VINNOVAs Brysselkontor, ämnesråd, Utbildningsdepartementet
Presentation (pdf)

EU:s ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 2014—2020

PASS 7: Svenska perspektiv på EU:s nuvarande arbete
Kristin Ivarsson; Handläggare, Internationella sektionens Brysselkontor, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Presentation (pdf)

PASS 8: ”Junckerplanen” för tillväxt i Europa
Monica Peña Sastre; Policy Adviser, European Investment Bank, EIB
Presentation (pdf)

SIKTE MOT REGIONAL UTVECKLING 2021—2027

PASS 9: EU:s sammanhållningspolitik för Regional Utveckling med stöd av OECD
Eric von Breska; DG REGIO, EU-kommissionen
Presentation (pdf)

Jose Enrique Garcilazo; Head of Unit, Regional Growth and Policies, Regional Development Policy Division, OECD
Presentation (pdf)

Nicolas Brookes; Director for Cohesion Policy, the Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR
Presentation (pdf)

PASS 10: Europeiska Arktis i centrum av periferin
Ramon van Barneveld; Policy Officer, Maritime Policy Atlantic, outermost regions and Arctic; DG MARE, EU-kommissionen
Presentation (pdf)

Våra senaste rapporter

Fler nyheter »