Rapporter/PM

Här hittar du rapporter, PM, minnesanteckningar från redan genomförda evenemang som North Sweden European Office har tagit fram:

Sammanställning av EU:s finansieringsprogram 2014-2020 (framtagna tillsammans med Mid Sweden European Office)

Vissa program är ännu inte antagna, därför kommer filerna uppdateras framöver.

Rapporter 

  • EU:s sociala pelare. En rapport om EU-kommissionens vision om att förena tre grundprinciper inom området sociala frågor i syfte att stärka EU:s sammanhållningspolitik och den inre marknaden. Författare: Lovisa Jonsson. Januari 2018.
  • Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen. En rapport om relationen mellan Europeiska unionen, Kina och den nya Sidenvägen från Xi’an, Kina till Kouvola, Finland och möjligheterna som detta erbjuder Övre Norrland. Författare: Sofia Baumgartner. Januari 2018.
Norrbotten och Västerbotten – mitt i EU:s arktiska fokus, En sammanfattning om den arktiska diskussionen. Författare: Erica Rönnqvist, januari 2015
  • Strong, Specific and Promising. PM om Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samarbetet. Publicerad av regionala Brysselkontoren för NSPA, juni 2012 - eng
  • TEN-E - Ett utbyggt och integrerat elnät. Om TEN-E och EU:s arbete med att integrera energimarknaden med fokus på elmarknaden samt kommande planer inom området. Författare: Johan Leyman, december 2012
  • Den Nordliga dimensionen. Vad är egentligen den  Nordliga Dimensionen inom EU? Vad har den varit och är på väg att bli?  Författare: Hanna Högberg, juni 2012
  • Sammanfattning av EU:s Small Business Act. Så ska EU lyfta potentialen hos små- och medelstora företag. Författare: Maria Estefors, november 2009


Seminarier och konferenser