Dialoggrupp

Dialoggrupperna hjälper att stärka sambandet mellan det regionala utvecklingsarbete som sker i regionen och de insatser som North Sweden gör på EU-arenan, samt återkoppla till sina organisationer.

Vår dialoggrupp för forskning och utveckling består av följande personer:

 • Norrbottens kommuner: Agneta Bygdell        
 • Länsstyrelsen i Norrbotten: Per-Erik Andersson
 • Länsstyrelsen i Västerbotten: Kennet Johansson
 • Region Norrbotten: Anna Lindberg
 • Region Norrbotten: Kenneth Sjaunja
 • Region Västerbotten: Anders Almberg
 • Region Västerbotten: Nils Sandberg
 • Umeå Universitet: Tony Scully
 • Luleå Tekniska Universitet: Hans Sundvall
 • Luleå Tekniska Universitet:  Jenny Lindberg
 • Sveriges Lantbruksuniversitet: Erik Sundström
 • Sveriges Lantbruksuniversitet:  Karl Jaghagen
 • Sveriges Lantbruksuniversitet:  Göran Sjöberg