Anmäl dig till ERRIN:s Horisont 2020 projektutvecklingsvecka

Syfte

Nu kan du anmäla dig till det regionala forsknings- och innovationsnätverket ERRIN:s projektutvecklingsvecka den 20–24 november i Bryssel. I slutet av november kommer över 80 olika projektidéer diskuteras i Bryssel under ett antal tematiska sessioner. Sista dag att registrera sin anmälan är 6 november.

EU-kommissionen har nyligen presenterat arbetsprogrammet för Horisont 2020. Programmet som gäller 2018-2020 inkluderar finansieringsmöjligheter för projekt inom forskning och innovation. ERRIN anordnar i samarbete med 14 andra organisationer ett Horisont 2020 evenemang om projektutveckling med fokus på utlysningarna som är med i det nya arbetsprogrammet.

Programmet till ERRIN:s projektutvecklingsvecka är nu publicerat. Eventet riktar sig till aktörer som vill utveckla idéer som kan bli aktuella inom ramen för 2018–2020 års utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. 

Evenemanget med över 200 deltagare tar plats i Bryssel mellan 20-24 november och har ämnen som bland annat bioekonomi, transport och smarta städer på agendan. Under veckan kommer det att diskuteras projektidéer till över 50 projekt kopplade till Horisont 2020. Dessutom anordnas det en workshop som handlar om hur man lägger fram ett framgångsrikt förslag.

Under den 22 november finns det möjlighet att få presentera sin projektidé och efteråt diskutera mer om det på ett nätverkningstillfälle. Ifall du är intresserad att delta, skicka ett mejl till communication@errin.eu

Du kan anmäla dig till evenemanget fram till den 6 november 2017.

Läs mer om evenemanget här.

/Sofia Baumgartner

Datum

den 20 november 2017

Plats

Bryssel