Brexit: Towards a Changing Relationship between European and British Universities?

Syfte

Following the UK’s decision to leave the European Union, the UniLiON Brexit Working Group were
interested to learn more from the home institutions of UniLiON members about the effects of the
Brexit decision and how it will change the collaboration between British and European universities.
The aim is to have an open, lively discussion on the findings of the survey and to identify next steps
as to what UniLiON and other stakeholders can do to address the challenges identified in the report.

UniLiON (Universities Informal Liaison Offices Network) är ett nyskapat informellt universitetsnätverk som samverkar i Bryssel med syftet att sammanlänka viljor från de över 100 universiteten som de representerar i syfte att påverka EU-debatten. 

Ett av områdena UniLiON för tillfället arbetar med är BREXIT-påverkan samt hur Storbritanniens utträde ur EU kan slå på relationen mellan universitet i Storbritannien och universitet som är kvar i EU-samarbetet. UniLiON har initierat en undersökning med tankar och idéer kring hur arbetet efter BREXIT med universiteten i Storbritannien ska påverkas. Undersökningen ska presenteras och diskuteras i Bryssel den 22 mars under ett seminarium anordnat av UniLiON. Rapporten erbjuder förslag inför framtiden både för påverkade universitet, samt även förslag till EU-kommissionen om hur ämnet ska hanteras.

En rad experter inom ämnet ska medverka på seminariet för att ge sin bild på situationen samt hur framtiden kan se ut. Ambitionen är att nå en öppen diskussion om undersökningens resultat för att kunna identifiera nästa steg i utvecklingen för berörda aktörer i syfte att bemöta de problem som uppdagats i UniLiON:s undersökning.

 

Berör

Intressenter vid/kring universitetsvärlden samt inom samarbetsutveckling inom universitetsvärlden i EU efter Brexit.

Datum

den 22 mars 2018

Övrigt

tickets-43429064501

Registrera er här till seminariet, följ länken för att fylla i era uppgifter:

Konferensen hålls kl 14.30-16.30 den 22 mars vid Greater Birmingham and West Midlands Brussels Office, Avenue d’Auderghem 22-28, 1040, Brussels

 

Kontakt

Vid frågor kontakta Phil Holliday: (p.holliday@whiterose.ac.uk) European Public Affairs Director på White Rose Brussels Office.

Phil Holliday (p.holliday@whiterose.ac.uk), European Public
Affairs Director,White Rose Brussels Office.