ECSEL informationsdag

Syfte

I Bryssel den 2 mars 2017 anordnar Elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap ett forum inför ansökningsomgångarna 2017.

ECSEL vill nå potentiella ansökande till två av sina finansieringsprogram:

  • Forskning och Innovation Åtgärd (RIA)
  • Innovation Åtgärd (IA)

under ECSELs egna finansieringssystemet.

Evenemanget ger en möjlighet till att lära sig mer om ECSEL och kommande ansökningsomgångar samt att möta projektpartner och utbyta idéer. 

Om ECEL
ECSEL är ett relativt nytt EU-program inom områdena elektroniska komponenter och  system. Det är ett partnerskapsprogram mellan industrin och offentlig sektor som ersatt programmen Artemis och ENIAC.

ECSEL startade 2014 och kommer att löpa under 10 år. Parterna i programmet är EU, medlemsstaterna och associerade stater samt de industriella organisationerna EPoSS, AENEAS and ARTEMISIA.

Datum

den 2 mars 2017

Plats

Crowne Plaza Brussels Le Palace hotell, Rue Gineste 3, Bryssel

Övrigt

Deltagandet är kostnadsfritt, men registrering är obligatoriskt. Av praktiska skäl kommer registrering att avslutas på tisdag den 28 februari (17:00).

Anmäl dig här

Hela programmet hittar du här