Informationsdag om EPSON

Syfte

Intresserad av EU:s sammanhållningspolitik? Vill du vara med och stödja arbetet med att öka effektiviteten samt främjandet av arbetet med nationella och regionala strategier för territoriell utveckling? Tycker du att det är viktigt att stärka erfarenhetsutbyten och kunskapsspridningen inom olika nätverk? Den 14 november 2017 anordnar samarbets- och forskningsprogrammet ESPON 2020 en informationsdag för att sprida kunskap om programmet och om programmets roll i Bryssel.

ESPON 2020 syftar till att stödja arbetet med att öka effektiviteten i EU:s sammanhållningspolitik under de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Programmet ska även främja arbetet med nationella och regionala strategier för territoriell utveckling och stärka erfarenhetsutbyten och kunskapsspridningen inom olika nätverk.

Informationsdagen är uppdelad i delar där första delen handlar om att sprida goda exempel på vad programmet har bidragit till, och den andra delen handlar om hur aktörer kan ta del av stödet som finns inom programmet. Den andra delen av programmet är mer praktiskt inriktat med bland annat erfarenhetsutbyte kring att utforma ett projektförslag, och samverkan med forskare i implementering av projektresultat och att använda resultatet i det politiska beslutsfattandet. Vidare erbjuds vid detta tillfälle även en möjlighet till nätverkande för att finna partners till kommande ansökningar.

 

Datum

den 14 november 2017

Plats

Bryssel