European Cluster Conference 2019

Syfte

På European Clusterconferens får deltagarna möjlighet att höra och diskutera om nya och framtida prioriteringar för klusterpolitik och utveckling för att stödja en innovativ, hållbar industriell modernisering samt interregionalt samarbete, med fokus på att bygga broar mellan de olika aktörerna i Europas olika kluster. 

Årets konferens är interaktiv, med speciellt fokus på ämnen så som digitalisering, brist på kvalificerad arbetskraft, cirkulär ekonomi, gemensamma värderingar och social påverkan. 

Den 6:e upplagan av European Cluster Conference samlar 400 ansvariga för klusterpolitiken, ansvariga i klustersektorer, verksamma inom olika kluster och andra intressenter. Konferensen anordnas av EU-Kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap och små- och medelstora företag tillsammans med Rumänien, under landets ordförandeskap i EU. 

Under konferensen har du möjlighet att bland annat: 

  • uttrycka din åsikt om utvecklingen inom klusterpolitik på EU-, national och regional nivå
  • lyssna på feedback från event under EU Cluster Weeks och kommentera nuvarande och framtida utmaningar och möjligheter. 
  • utbyta idéer med andra inom klustersamhället om hur dessa utmaningar kan hanteras
  • nätverka under konferensen och delta i för-konferensens partnersökningsevent. 

Berör

Aktörer och intressenter i klustersamhällen samt politiker, media och privatpersoner som har intresse av klusterpolitiken.

Datum

den 14 maj 2019

Plats

Bukarest, Rumänien

Övrigt

14-16 maj i Bukarest, Rumänien

Deltagande i konferensen är gratis, men arrangörerna rekommenderar att registrera sig tidigt för att garanteras en plats. Registrera dig här. 

För första gången har aktörer inom klustersamhällen möjlighet att meverka i skapandet av agendan till European Cluster Conference! Till andra dagen av konferensen (15 maj) kan deltagarna rekommendera ämnen, talare eller anmäla sig för att göra en kort presentation - Senast 31sta mars. Skicka in förslag här.

Läs mer om European Cluster Conference på konferensens hemsida. 

Kontakt

info@eucluster2019.eu