HIMSS and Health 2.0 - konferens om digital hälsa och vård

Syfte

Konferensen HIMSS & Health 2.0 som handlar om digitala hälsoinnovationer kommer att anordnas i Helsingfors och kommer att erbjuda kunskaps-och expertisutbyte från HIMSS kombinerat med nätverket Health 2.0. Den tre dagar långa konferensen kommer att ha fem övergripande huvudämnen:

Integrering av vård och omsorg

Aktivera övergången från akut till samhällsbaserad vård

Främja ett säkert, etiskt och tillgängligt flöde av data

Vad kan Artificiell intelligens leverera idag och vad är vi verkligen redo för?

Möjligheter och utmaningar för öppen innovation

 

Berör

Personer och organisationer som arbetar inom hälsa och sjukvård, lokala och regionala myndigheter, företag samt personer och organisationer som är intresserade av att lära sig mer om innovativ teknik och digitalisering i sjukvården och mycket annat.

Datum

den 11 juni 2019

Plats

Helsingfors, Finland

Övrigt

HIMSS är en icke vinstdrivande organisation med fokus på att förbättra hälsa genom information och teknik.

Health 2.0 är ett nätverk av entreprenörer som investerar i den senaste innovativa hälsotekniska lösningar.

För att läsa mer om konferensens agenda och priser, läs här. 

Kontakt

HIMSS Europe,
Bertha-Benz-Straße 5,
10557 Berlin, Germany
Telefon: +49 (0)30 3465542 13

För att anmäla sig till konferensen, klicka här