Informationsdag för Bio-baserade Industrier

Syfte

Både offentliga och privata aktörer som vill bidra till att göra samhället mer fossiloberoende, hjälpa EU att möta klimatförändringarna och att stödja en grönare och miljövänligare tillväxt ska uppmärksamma det nya samarbetet mellan EU-kommissionen och ett privat företag som heter Bio-baserade Industrier. Inom Horisont2020 ramen skapade de tillsammans ett nytt projekt med 3,7 miljarder euro i budget.  Syftet är att upplysa om olika miljövänliga initiativer och ge finansiellt stöd till de organisationer som arbetar med nya biotekniker och innovationer.

I slutet av april lanseras en ny ansökningsomgång för 2017 om extra finansiering till initiativer för bioutveckling. I samband med det, arrangerar partnerna det årliga Öppet Info och Partnersök seminariet, som kommer att hållas för redan fjärde året i rad. 

Agendan
Kunniga talare från EU-kommissionen samt industrirepresentanter kommer att ge en översikt över möjligheterna som finns inom den bioekonomiska sektorn i Europa. Dessutom, kommer information om ändringarna inom EU:s Forskningsagenda för strategi och innovation.  

BBI-nätverket kommer att ge de potentiella ansökarna detaljerad information om hur man förebereder och lämnar in ett bra förslag för ansökningsomgången 2017. Efteråt anordnas ett mingel för deltagarna för att ge möjlighet till att öka sitt professionella nätverk och hitta partners till projekt.

BBI representativer kommer att vara på plats för att svara på deltagarnas enskilda frågor kring ansökningsprocessen, samt regler och riktlinjer för att ansöka om finansiering. Nationella samt industriorganen kommer också att vara närvarande för att erbjuda information och råd om de relevanta lokala och nationella resurser, nätverk samt programmets koppling till de andra initiativen. 

Datum

den 28 april 2017

Plats

Alcide De Gasperi, EU-Kommissionen - Charlemagne Building, Rue de la Loi, Bryssel

Övrigt

Mer info och full program kommer att meddelas inom kort.

Läs mer om ansökningsprocessen här