Nationell informationsdag Horisont 2020

Syfte

I oktober publiceras de sista utlysningarna för perioden 2018–2020 i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Ungefär 30 miljarder euro finns kvar att söka för olika forsknings- och innovationsprojekt under denna period.

Vinnova arrangerar en informationsdag i Stockholm den 25 oktober med fokus på de strategiska prioriteringarna i programmet:

  • Sustainable development and climate
  • Digitization in industrial technologies and Societal Challenges
  • International Cooperation
  • Societal Resilience
  • Market Creating Innovation

 

Berör

Horisont 2020 är öppet för deltagande från hela världen och för många olika typer av aktörer. Informationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av internationellt forsknings- och innovationssamarbete och som redan känner till Horisont 2020.

Datum

den 25 oktober 2017

Plats

Stockholm

Övrigt

Anmäl dig här senast 13 oktober

Kontakt

Anna Halldén Nationell kontaktperson, Vinnova
+46 8 473 30 11
anna.hallden@vinnova.se