Informationsmöte om Horisont 2020

Syfte

I oktober publiceras de sista utlysningarna för perioden 2018–2020 i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Ungefär 30 miljarder euro finns kvar att söka för olika forsknings- och innovationsprojekt under denna period.

Vinnova arrangerar tillsammans med Luleå tekniska universitet (LTU) ett informationsmöte i Luleå den 15 november med fokus på de kommande utlysningar i programmet. Mötet hålls på Luleå tekniska universitet.

De strategiska prioriteringar i programmet som kommer att diskuteras på informationsmötet är:

  • Market creating innovation
  • Industrial leadership and the societal challenge
  • Raw material and climate

Anmäl dig senast den 2 november. Här kan du anmäla dig.

Berör

Horisont 2020 är öppet för deltagande från hela världen och för många olika typer av aktörer. Informationsmötet vänder sig till dig som är intresserad av internationellt forsknings- och innovationssamarbete och som redan känner till Horisont 2020.

Datum

den 15 november 2017

Plats

Luleå