Mötesplats Lycksele

Syfte

Mötesplats Lycksele syftar till att framhäva Västerbotten, framtidssäkra dess attraktionskraft och vidareutveckla innovationsklimatet. Årets tema är ”Drivkrafter och konkurrenskraft”, och handlar om att lyfta styrkan i att engagera och inkludera alla i länet, genom att identifiera och adressera allas drivkrafter. 

Mötesplats Lycksele är en delvis deltagarstyrd konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och möten fyller agendan under två dagar.

Parallellt med konferensen pågår även "Utvecklingsverkstaden" på plats i Lycksele. Utvecklingsstaden jobbar utifrån en process de kallar "Innovationsloopen" som går med från idé, till koncept, till prototyper för att i förlängningen bli till tjänster, produkter och företag. 

Berör

Individer, företag och organisationer som intresserar sig för näringslivet och konkurrens i regionen. 

Datum

den 22 maj 2019

Plats

Lycksele

Kontakt

Carina Eriksson - projektledare & Senior adviser
E-post: carina.eriksson@regionvasterbotten.se