Shift2Rail Informationsdag

Syfte

Den 12:e december anordnar Shift2Rail en informationsdag där de kommer att berätta om Shift2Rails forsknings- och innovationsprogrammet samt presentera de finansieringsmöjligheter som Horisont 2020 erbjuder. Fokus kommer att vara på utlysningarna från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Sista anmälningsdag till informationsdagen är den 8:e december 2017.
Du registrerar dig här

Berör

Informationsdagen är för företag och organisationer som är intresserade av att samarbeta med forskning och innovation inom järnvägstransport.

Läs mer om Shift2Rail här.

Datum

den 12 december 2017

Plats

Bryssel