Nyheter

Här finner du nyheter om forskning och utveckling.

Nyheter

 • Högt svenskt deltagande i EU:s tidigare forskning och innovationsprogram

  2014-04-09

  I en ny rapport presenteras det svenska deltagandet i EU:s tidigare forskningsprogram under perioden 2007-2013. Sverige är nionde bäst på att delta i EU:s forsknings och innovationsprogram. Universitet och högskolor står för högst andel deltagande, 63 procent följt av näringslivet på 21 procent.

 • Horisont 2020 och EU-kommissionens generaldirektorat

  2014-04-01

  Det är inte bara EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation som är intressant för aktörer som vill söka projektstöd inom EU:s ramprogram Horisont 2020. North Sweden har gjort en sammanställning av några generaldirektorat och andra aktörer som berörda på området bör ha koll på.

 • Norrlands kreativa näringars möjligheter till EU-finansiering

  2014-03-19

  Kreativa näringar är prioriterade på den Europeiska arenan. Det finns stora möjligheter för företag och forskare från Sveriges nordligaste regioner att delta i EU:s forskning och innovationsprogram, Horisont 2020, inom den del som riktar sig specifikt till SME, eller projekt inom kultur- och mediaprogrammet Kreativa Europa.

 • Innovation Convention 2014 arrangerades i Bryssel

  2014-03-12

  Aktörer från hela världen samlades på EU:s innovationskonferens 10-11 mars i Bryssel för att diskutera och inspireras av goda exempel på innovationslösningar. North Sweden fanns på plats och tog del av några av konferensens många presentationer.

 • Sverige EU:s mest innovativa medlemsstat

  2014-03-12

  Sverige är ett av Europas mest innovativa länder visar den årliga undersökning som EU-kommissionen genomför årligen för att kartlägga länders satsning på innovation.

 • Vill du påverka kommande arbetsprogram i Horisont2020?

  2014-02-20

  Den svenska EU-samordningsfunktionen vill se svenska forsknings- och innovationsaktörer påverka det kommande arbetsprogrammet för Horisont2020. Sista ansökningsdag är 27 mars.

 • Nu finns nya möjligheter att samarbeta med EIT

  2014-02-17

  Det europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) har nu utlyst samarbetsmöjligheter inom de nya Knowledge and Innovation Communities (KICs). Hälsosamt leverne och aktivt åldrande samt hantering av råmaterial är de två KIC:sen som utlysningen gäller.

 • Stor konferens om e-hälsa arrangerades i Kiruna

  2014-02-10

  Omkring 200 besökare deltog på konferensen om e-hälsa som arrangerades i Kiruna 4-6 februari. Syftet var att diskutera framtiden inom digital vård - något som i synnerhet skulle gynna patienter i glesbefolkade områden.

 • Innovation Convention 2014

  2014-01-29

  Kommissionen välkomnar intresserade till årets Innovation Convention 10-11 mars i Bryssel.

 • Majoriteten av Europas befolkning betraktar rymdsektorn som en källa för tillväxt och vetenskapliga framsteg

  2014-01-29

  Resultatet från en nyligen publicerad undersökning visar att den européeiska befolkningen är generellt positiv till innovation och nya lösningar inom rymdsektorn. Dessutom betraktas rymden som en sektor som i framtiden kommer att erbjuda nya arbetstillfällen och bidra till ekonomisk tillväxt.

Prenumerera på Nyheter via RSS