Nyheter

Här finner du nyheter om forskning och utveckling.

Nyheter

 • Rådgivande expertgrupper för Horisont 2020

  2014-04-23

  En lista på områden inom forskning- och innovationsprogrammet Horisont 2020 där EU-kommissionen har upprättat expertgrupper finns nu publicerad. Syftet med expertgrupperna är att ge råd till EU-kommissionen.

 • Delta med ditt bidrag på Water Innovation SME Awards

  2014-04-17

  WssTP (The European Water Platform) anordnar i samband med organisationens tioårsdag en tävling för små och medlestora företag (SMEs) som arbetar med utvecklandet av nya lösningar och teknik för hantering av vatten.

 • EU-kommissionen svarar på frågor om IKT-baserad innovation i offentlig sektor

  2014-04-16

  EU-kommissonen har sammanställt ett dokument med frågor och svar rörande Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)-baserad innovation inom offentlig sektor utifrån utlysningar i forsknings och innovationsprogrammet Horisont 2020.

 • Informationsdag om EU:s hälsoprogram 2014-2020

  2014-04-16

  EU-kommissionen anordnade den 11 april en informationsdag om EU:s tredje hälsoprogram för perioden 2014-2020. Budget för den sjuåriga perioden är 449,4 miljoner euro.

 • Diskutera framtidens molntjänster

  2014-04-09

  Delta senast 2 maj i en onlinediskussion om Europeiska molnpartnerskaps policyvision för att hjälpa privata och offentliga organisationer att använda, köpa och sälja molntjänster.

 • Högt svenskt deltagande i EU:s tidigare forskning och innovationsprogram

  2014-04-09

  I en ny rapport presenteras det svenska deltagandet i EU:s tidigare forskningsprogram under perioden 2007-2013. Sverige är nionde bäst på att delta i EU:s forsknings och innovationsprogram. Universitet och högskolor står för högst andel deltagande, 63 procent följt av näringslivet på 21 procent.

 • Horisont 2020 och EU-kommissionens generaldirektorat

  2014-04-01

  Det är inte bara EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation som är intressant för aktörer som vill söka projektstöd inom EU:s ramprogram Horisont 2020. North Sweden har gjort en sammanställning av några generaldirektorat och andra aktörer som berörda på området bör ha koll på.

 • Norrlands kreativa näringars möjligheter till EU-finansiering

  2014-03-19

  Kreativa näringar är prioriterade på den Europeiska arenan. Det finns stora möjligheter för företag och forskare från Sveriges nordligaste regioner att delta i EU:s forskning och innovationsprogram, Horisont 2020, inom den del som riktar sig specifikt till SME, eller projekt inom kultur- och mediaprogrammet Kreativa Europa.

 • Innovation Convention 2014 arrangerades i Bryssel

  2014-03-12

  Aktörer från hela världen samlades på EU:s innovationskonferens 10-11 mars i Bryssel för att diskutera och inspireras av goda exempel på innovationslösningar. North Sweden fanns på plats och tog del av några av konferensens många presentationer.

 • Sverige EU:s mest innovativa medlemsstat

  2014-03-12

  Sverige är ett av Europas mest innovativa länder visar den årliga undersökning som EU-kommissionen genomför årligen för att kartlägga länders satsning på innovation.

Prenumerera på Nyheter via RSS