Nyheter

Här finner du nyheter om forskning och utveckling.

Nyheter

 • Ny topprankning för Övre Norrland i EU-kommissionens innovationsgranskning

  2017-09-13

  Enligt en ny ranking av EU-kommissionen bestående av 220 regioner i 22 EU länder ligger Västerbotten och Norrbotten återigen med i samlingen av innovationsledare för 2017.

 • Ansök till EU:s Innovationshuvudstad 2017

  2017-03-28

  Är din stad innovationsdriven och satsar på att övervinna sociala utmaningar? Då ska du söka dig till EU:s innovationshuvudstad, iCapital 2017!

 • Tyck till om smart specialisering

  2017-01-18

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd om smart specialisering inom tillväxt och jobb i Europa där allmänheten kan lämna synpunkter. Syftet är att samla in åsikter inför planeringen till kommande program- och fondperiod.

 • Ny utlysning – Innovationer för Europas framtidsutmaningar i tätbefolkade områden

  2017-01-18

  Skicka in ert bidrag nu för att ha en chans om att bli ett av EU:s mest innovativa projekt inom områdena cirkulär ekonomi, hållbar rörlighet i tätbefolkade områden eller integration av migranter och flyktingar. Städer kan ansöka direkt och få EU-stöd för innovativa projekt. EU-kommissionen lanserar här en andra utlysning för projekt inom ”Urban Innovative Actions initiative (UIA)”. Utlysningen har en budget på 50 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och syftet är att stödja projekt som kommer med lösningar på olika utmaningar som tätbefolkade områden i Europa idag möter.

 • Lansering av Umeå som Smart City

  2016-11-16

  Under 15-16 november arrangerades PLATSEN i Umeå och samlande toppnamn inom hållbarhet för att diskutera den framtida hållbara planeringen av samhället. I samband med konferensen lanserades Smart City-projektet RUGGEDISED där Umeå, Rotterdam och Glasgow tillsammans fått 180 miljoner kronor från EU för att jobba med hållbarhet.

 • Seminarium i digitala lösningar

  2016-11-16

  16 november medarrangerade North Sweden genom iBSG ett seminarium om Östersjöområdet som föregångare inom digitalisering och regioners nytänkande mot digital inre marknad.

 • Tre plattformar inom smart specialisering

  2016-11-15

  Inom EU finns tre tematiska plattformar inom smart specialisering. De tre plattformarnas teman berör energi, livsmedel och modern industri. Plattformarna ska främja interregionalt samarbete och utveckla investeringsprojekt i EU.

 • Tyck till om Horisont 2020

  2016-11-01

  Halvvägs genom Horisont 2020 har EU-kommissionen nu lanserat en utvärdering för att få veta vad du tycker om programmet. Horisont 2020 är EU:s ramprogram inom forskning och innovation som fortlöper mellan 2014 – 2020, med en total budget på 77 miljarder euro. EU-kommissionen öppnar nu upp för samråd där alla medborgare och organisationer är välkomna att tycka till om programmet.

 • Smarta städer kunskapsresa

  2016-10-19

  Den 6-7 oktober besökte representanter för flera europeiska städer och regionkontor i Bryssel, däribland Skellefteå och North Sweden, Valladolid i Spanien.

 • Nominera kvinnliga innovatörer

  2016-10-04

  Årets upplaga av ”EU-pris för kvinnliga innovatörer” har öppnats. Fyra kvinnor bosatta i ett europeiskt land och som varit med och startat ett företag med en omsättning på minst 100 000 euro (ca 960 000kr) har chansen att vinna pris för deras innovativa idéer. Sista dag för nominering är den 3 november.

Prenumerera på Nyheter via RSS