Nyheter

Här finner du nyheter om forskning och utveckling.

Nyheter

 • Senaste kring Horisont 2020

  2017-12-13

  I oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Det finns fortfarande 30 miljarder kronor kvar att fördela inom Horisont 2020 och North Sweden arbetar redan med framtida påverkningsarbetet inför nästa programperiod.

 • Nytt arbetsprogram för Horisont 2020 presenterade

  2017-11-01

  Den 27 oktober presenterade EU-kommissionen arbetsprogrammet för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet inkluderar finansieringsmöjligheterna för två år framåt till projekt inom forskning och innovation.

 • Bredbandsutveckling i glesbygder över hela Europa

  2017-11-01

  Med fokus på glesbygd och glesbefolkade områden lanserade Europeiska regionkommittén och EU-kommissionen tillsammans den 12 oktober en plattform för ge alla Europas regioner tillgång till snabbare, bättre och mer hållbart höghastighetsbredband. Två gånger per år kommer 12 medlemmar av plattformen från regionkommittén mötas för att adressera de utmaningar som finns gällande utvidgning och tillgång till bredband över Europa.

 • Vad tycker du om EU:s gränsöverskridande vård?

  2017-10-02

  EU-kommissionen presenterade den 20 juli 2017 ett samråd angående en förändring av vård och omsorg i den Digitala Interna Marknaden. Samrådet ämnar till att belysa vikten av policy åtgärder som skulle förespråka digital innovation inom vård och omsorg i Europa.

 • Ny topprankning för Övre Norrland i EU-kommissionens innovationsgranskning

  2017-09-13

  Enligt en ny ranking av EU-kommissionen bestående av 220 regioner i 22 EU länder ligger Västerbotten och Norrbotten återigen med i samlingen av innovationsledare för 2017.

 • Ansök till EU:s Innovationshuvudstad 2017

  2017-03-28

  Är din stad innovationsdriven och satsar på att övervinna sociala utmaningar? Då ska du söka dig till EU:s innovationshuvudstad, iCapital 2017!

 • Tyck till om smart specialisering

  2017-01-18

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd om smart specialisering inom tillväxt och jobb i Europa där allmänheten kan lämna synpunkter. Syftet är att samla in åsikter inför planeringen till kommande program- och fondperiod.

 • Ny utlysning – Innovationer för Europas framtidsutmaningar i tätbefolkade områden

  2017-01-18

  Skicka in ert bidrag nu för att ha en chans om att bli ett av EU:s mest innovativa projekt inom områdena cirkulär ekonomi, hållbar rörlighet i tätbefolkade områden eller integration av migranter och flyktingar. Städer kan ansöka direkt och få EU-stöd för innovativa projekt. EU-kommissionen lanserar här en andra utlysning för projekt inom ”Urban Innovative Actions initiative (UIA)”. Utlysningen har en budget på 50 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och syftet är att stödja projekt som kommer med lösningar på olika utmaningar som tätbefolkade områden i Europa idag möter.

 • Lansering av Umeå som Smart City

  2016-11-16

  Under 15-16 november arrangerades PLATSEN i Umeå och samlande toppnamn inom hållbarhet för att diskutera den framtida hållbara planeringen av samhället. I samband med konferensen lanserades Smart City-projektet RUGGEDISED där Umeå, Rotterdam och Glasgow tillsammans fått 180 miljoner kronor från EU för att jobba med hållbarhet.

 • Seminarium i digitala lösningar

  2016-11-16

  16 november medarrangerade North Sweden genom iBSG ett seminarium om Östersjöområdet som föregångare inom digitalisering och regioners nytänkande mot digital inre marknad.

Prenumerera på Nyheter via RSS