Nyheter

Här finner du nyheter om forskning och utveckling.

Nyheter

 • Mot en gemensam digital inre marknad i Östersjöregionen

  2016-03-30

  EU-kommissionen arbetar för fullt med genomförandet av EU:s strategi för en digital inre marknad. Den 11 mars arrangerades i Bryssel en konferens om den digitala inre marknadens utveckling i Östersjöregionen. Många intressenter var på plats, bland annat Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande.

 • Kurstillfällen om finansiella frågor inom Horisont 2020

  2016-03-30

  Anmäl dig till en av informationsdagarna om EU:s forsknings och innovationsprogram som arrangeras av Vinnova med fokus på finansiella regler med en administrativ aspekt.

 • Samråd om forskning, innovation och strategisk konkurrenskraft för energiunionen

  2016-03-15

  Var med och medverka i samrådet som syftar till att samla in åsikter från intressenter och berörda parter, däribland EU-medborgare, privata och offentliga organisationer med hänsyn till utveckling av forskning, innovation och strategisk konkurrenskraft för energiunionen

 • EU:s hälsoprogram för 2014-2020

  2016-03-10

  EU-kommissionen har antagit 2016 års arbetsprogram avseende EU:s hälsoprogram för perioden 2014-2020.

 • Ett år med Horisont 2020 – Ny rapport om svenskt deltagande

  2016-03-01

  Den första årsrapporten om Sveriges deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 visar att 350 svenska organisationer har deltagit sedan starten 2014. Sverige ligger på åttonde plats i EU med beviljade medel på närmare 400 miljoner euro.

 • Ny utlysning för framtidens smarta städer

  2015-12-02

  JPI Urban Europe är ett initiativ för samverkan mellan forsknings- och innovationsfinansiärer i Europa för att skapa lösningar för hållbar stadsutveckling med hjälp av samordnad forskning och implementering. Man har som mål att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt starka stadsområden där EUs medborgare, samhällen och deras omgivningar kan utvecklas.

 • Ny kvalitetsstämpel för bättre regionalt forskningsstöd

  2015-10-16

  Den 12 oktober lanserade EU-kommissionen ett nytt initiativ för att säkra att skattepengar investeras och spenderas effektivt genom att förbättra samverkan mellan EU:s regional- och forskningsstöd.

 • Horisont 2020:s arbetsprogram för 2016-2017 publicerat

  2015-10-15

  Nästa fas för EU-kommissionens program för forskning och innovation, Horisont 2020, finns nu tillgänligt.

 • Fokus på framtidens design

  2015-10-07

  North Sweden var medarrangör för EU Design Days tillsammans med ERRIN. Talare från North Sweden-regionen var Linnéa Therese Dimitriou, Umeå Universitet.

 • Resultaten från de första utlysningarna inom Horisont 2020

  2015-10-06

  Den 20 september publicerade EU-kommissionen resultaten från de första utlysningarna inom Horisont 2020 som är världens största satsning på forskning och innovation. Programmet har en total budget på ca 80 miljarder euro under perioden 2014-2020.

Prenumerera på Nyheter via RSS