Nyheter

Här finner du nyheter om forskning och utveckling.

Nyheter

 • Smarta samarbeten

  2015-09-23

  North Sweden bjöd tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) in till ett möte för det Europeiska Innovationspartnerskapet.

 • Vill du veta mer om Horisont 2020?

  2015-09-22

  Under hösten arrangerar EU-kommissionen och VINNOVA en rad informationsdagar i EU där intresserade kan ta del av och få information om höstens utlysningar av Horisont 2020. Planera redan nu din höst så att du kan delta på alla intressanta möten!

 • Ett steg närmre ett gemensamt europeiskt forskningsområde

  2015-06-17

  Den 29 maj antog ministerrådet ett antal slutsatser vilka uppmanar EU:s medlemsländer att vidta ett antal åtgärder med syfte att realisera idén om ett gemensamt europeiskt forskningsområde.

 • Ny Horizon 2020-rapport om kulturarv nu publicerad

  2015-05-27

  I den rapport som nu lagts fram av en expertgrupp inom Horizon 2020 betonas vikten av att på europeisk nivå tydligt agera för att realisera de potentiella ekonomiska vinster som finns att hämta från kulturarvet inom EU.

 • Intresseundersökning rörande nätverk för digital utbildning

  2015-04-29

  Italienska Eurocrea Merchant genomför nu en intresseundersökning inför skapandet av ett europeiskt nätverk med syfte att främja användandet av modern teknologi inom utbildning och kompetensutveckling.

 • Den offentliga sektorns deltagande i Horizon 2020 diskuterades vid seminarium i Bryssel

  2015-04-29

  Den 21 april bjöd VINNOVA tillsammans med SKL in till ett seminarium i Bryssel för att diskutera fördelar med den svenska offentliga sektorns deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

 • Jubileumsnummer av Horizon Magazine nu ute

  2015-04-21

  För att uppmärksamma 30-årsjubileumet av EU:s ramprogram för forskning har EU-kommissionen nu släppt ett särskilt nummer av tidskriften Horizon Magazine.

 • Nya sätt som skapar social hållbar tillväxt – dina idéer behövs för Europa

  2015-04-16

  Nu arrangerar EU-kommissionen en tävling på temat "Nya sätt att växa". Syftet är att uppmärksamma och prisa idéer som kan leda till en mer socialt hållbar tillväxt inom Europa. Skicka in ditt bidrag och ha chansen att vinna upp till 50 000 euro i prispengar.

 • Tyck till om hur FP7 fungerade

  2015-04-15

  EU-kommissionen vill till sin slututvärdering av sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling, FP7, ha dina synpunkter på hur ramprogrammet har fungerat. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 22 maj.

 • Splittringar angående EFSI

  2015-04-14

  Det råder splittringar mellan EU:s institutioner i frågan om hur den Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI) ska finansieras.

Prenumerera på Nyheter via RSS