Nyheter

Här finner du nyheter om forskning och utveckling.

Nyheter

 • Fullsatt vid konferens om Smart Regions 2016 i Bryssel

  2016-06-02

  Smart Regions konferens som ägde rum i Bryssel mellan 1-2 juni 2016, kastade ljus på den viktiga roll regioner har i samband med att utveckla en ny tillväxt dynamik för EU. Kommissionen lanserade även en ny plattform inom ramen för Smart Specialisering med fokus på industriell modernisering.

 • Ny utlysning inom Horisont 2020 för biobaserade produkter

  2016-05-25

  Ny utlysning för 2016 är öppen för projektansökningar inom forskning, innovation och spridning av biobaserade produkter via Biobased Indutries

 • Offentligt samråd om en rymdstrategi för EU

  2016-04-27

  EU-kommissionen utlyser samråd om framtidens rymdstrategi för EU. Sista dagen för att lämna in dina synpunkter är den 12 juli.

 • EU-kommissionen presenterar sin plan för att digitalisera EU:s industri

  2016-04-27

  Den 19 april presenterade EU-kommissionen sin plan för att hjälpa industrin, små och medelstora företag, forskare och myndigheter i EU att till fullo dra nytta av ny teknik.

 • Mot en gemensam digital inre marknad i Östersjöregionen

  2016-03-30

  EU-kommissionen arbetar för fullt med genomförandet av EU:s strategi för en digital inre marknad. Den 11 mars arrangerades i Bryssel en konferens om den digitala inre marknadens utveckling i Östersjöregionen. Många intressenter var på plats, bland annat Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande.

 • Kurstillfällen om finansiella frågor inom Horisont 2020

  2016-03-30

  Anmäl dig till en av informationsdagarna om EU:s forsknings och innovationsprogram som arrangeras av Vinnova med fokus på finansiella regler med en administrativ aspekt.

 • Samråd om forskning, innovation och strategisk konkurrenskraft för energiunionen

  2016-03-15

  Var med och medverka i samrådet som syftar till att samla in åsikter från intressenter och berörda parter, däribland EU-medborgare, privata och offentliga organisationer med hänsyn till utveckling av forskning, innovation och strategisk konkurrenskraft för energiunionen

 • EU:s hälsoprogram för 2014-2020

  2016-03-10

  EU-kommissionen har antagit 2016 års arbetsprogram avseende EU:s hälsoprogram för perioden 2014-2020.

 • Ett år med Horisont 2020 – Ny rapport om svenskt deltagande

  2016-03-01

  Den första årsrapporten om Sveriges deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 visar att 350 svenska organisationer har deltagit sedan starten 2014. Sverige ligger på åttonde plats i EU med beviljade medel på närmare 400 miljoner euro.

 • Ny utlysning för framtidens smarta städer

  2015-12-02

  JPI Urban Europe är ett initiativ för samverkan mellan forsknings- och innovationsfinansiärer i Europa för att skapa lösningar för hållbar stadsutveckling med hjälp av samordnad forskning och implementering. Man har som mål att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt starka stadsområden där EUs medborgare, samhällen och deras omgivningar kan utvecklas.

Prenumerera på Nyheter via RSS