Nyheter

Här finner du nyheter om forskning och utveckling.

Nyheter

 • Ny utlysning för framtidens smarta städer

  2015-12-02

  JPI Urban Europe är ett initiativ för samverkan mellan forsknings- och innovationsfinansiärer i Europa för att skapa lösningar för hållbar stadsutveckling med hjälp av samordnad forskning och implementering. Man har som mål att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt starka stadsområden där EUs medborgare, samhällen och deras omgivningar kan utvecklas.

 • Ny kvalitetsstämpel för bättre regionalt forskningsstöd

  2015-10-16

  Den 12 oktober lanserade EU-kommissionen ett nytt initiativ för att säkra att skattepengar investeras och spenderas effektivt genom att förbättra samverkan mellan EU:s regional- och forskningsstöd.

 • Horisont 2020:s arbetsprogram för 2016-2017 publicerat

  2015-10-15

  Nästa fas för EU-kommissionens program för forskning och innovation, Horisont 2020, finns nu tillgänligt.

 • Fokus på framtidens design

  2015-10-07

  North Sweden var medarrangör för EU Design Days tillsammans med ERRIN. Talare från North Sweden-regionen var Linnéa Therese Dimitriou, Umeå Universitet.

 • Resultaten från de första utlysningarna inom Horisont 2020

  2015-10-06

  Den 20 september publicerade EU-kommissionen resultaten från de första utlysningarna inom Horisont 2020 som är världens största satsning på forskning och innovation. Programmet har en total budget på ca 80 miljarder euro under perioden 2014-2020.

 • Smarta samarbeten

  2015-09-23

  North Sweden bjöd tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) in till ett möte för det Europeiska Innovationspartnerskapet.

 • Vill du veta mer om Horisont 2020?

  2015-09-22

  Under hösten arrangerar EU-kommissionen och VINNOVA en rad informationsdagar i EU där intresserade kan ta del av och få information om höstens utlysningar av Horisont 2020. Planera redan nu din höst så att du kan delta på alla intressanta möten!

 • Ett steg närmre ett gemensamt europeiskt forskningsområde

  2015-06-17

  Den 29 maj antog ministerrådet ett antal slutsatser vilka uppmanar EU:s medlemsländer att vidta ett antal åtgärder med syfte att realisera idén om ett gemensamt europeiskt forskningsområde.

 • Ny Horizon 2020-rapport om kulturarv nu publicerad

  2015-05-27

  I den rapport som nu lagts fram av en expertgrupp inom Horizon 2020 betonas vikten av att på europeisk nivå tydligt agera för att realisera de potentiella ekonomiska vinster som finns att hämta från kulturarvet inom EU.

 • Intresseundersökning rörande nätverk för digital utbildning

  2015-04-29

  Italienska Eurocrea Merchant genomför nu en intresseundersökning inför skapandet av ett europeiskt nätverk med syfte att främja användandet av modern teknologi inom utbildning och kompetensutveckling.

Prenumerera på Nyheter via RSS