Nyheter

Här finner du nyheter om forskning och utveckling.

Nyheter

 • ERRIN Brokerage events 24-28 november 2014 i Bryssel

  2014-10-17

  ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) anordnar under en vecka i november brokerage-konferenser och workshops med teman på forskning och innovation inom en rad olika teman.

 • Exempel på norra Sveriges aktörers arbete inom Forskning och innovation i EU

  2014-10-06

  I North Swedens regioner arbetar flera organisationer och företag aktivt med EU:s forsknings och innovationsprogram: Horisont 2020. Läs mer om hur olika projekt bedrivs på regional nivå med koppling till EU.

 • Samråd om molntjänster och mjukvara

  2014-09-12

  EU-kommissionen lanserar ett webbaserat samråd i datakommunikation för att kunna definiera framtidens forskningsområden inom områdena molntjänster och mjukvara.

 • Barents på EARMA i Tallinn

  2014-07-03

  Under ERMA konferensen den 30 juni -2 juli i Tallinn träffades 600 deltagare från Europa och många internationella länder intresserade av forskningssamarbeten.

 • Nytt EU-instrument: Jämför hur din region ligger till inom tjänsteinnovation

  2014-06-18

  I ett nytt europeiskt jämförelseinstrument är det möjligt att undersöka hur olika europeiska regioner presterar, både region mot region, men även mot EU-snittet inom flertalet indikatorer för innovation inom service och tjänster.

 • Europeiska struktur- och investeringsfonderna stödjer forsknings- och innovationsreformer

  2014-06-18

  Att investera i forskning och innovation betraktas av EU-kommissionen som en avgörande faktor för att främja ekonomisk återhämtning och tillväxt. Satsningar görs därför inte bara genom finansieringsprogrammet Horisont 2020, medlemsländerna kan även använda sig av medel från europeiska struktur- och investeringsfonderna.

 • Sverige investerar mest i forskning och innovation i EU

  2014-06-12

  I jämförelse med andra EU-länder investerar Sverige mest pengar i forskning och innovation per person i hela EU. Tillsammans med Belgien satsar Sverige även störst andel av forsknings- och innovationsbudgeten på informations- och kommunikationsteknik.

 • EU-kommissionen lanserar ny forskningsportal

  2014-06-03

  Science Hub är Joint Research Centres (JRC) plattform för vetenskaplig kunskap inom Europa. På webbsidan för Science Hub kan du förkovra dig i material från forskningsinstitutioner i hela Europa, och ta del av publikationer inom flertalet forskningsområden.

 • Instrument för Små och medelstora företag inom Horisont 2020

  2014-05-05

  Små och medelstora företag (SMFs) kan inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, få tillgång till assistans i form av finansiering och hjälp att utveckla nya affärsidéer via det så kallade SMF-instrumentet.

 • Rådgivande expertgrupper för Horisont 2020

  2014-04-23

  En lista på områden inom forskning- och innovationsprogrammet Horisont 2020 där EU-kommissionen har upprättat expertgrupper finns nu publicerad. Syftet med expertgrupperna är att ge råd till EU-kommissionen.

Prenumerera på Nyheter via RSS