Nyheter

Här finner du nyheter om forskning och utveckling.

Nyheter

 • Nytt EU-instrument: Jämför hur din region ligger till inom tjänsteinnovation

  2014-06-18

  I ett nytt europeiskt jämförelseinstrument är det möjligt att undersöka hur olika europeiska regioner presterar, både region mot region, men även mot EU-snittet inom flertalet indikatorer för innovation inom service och tjänster.

 • Europeiska struktur- och investeringsfonderna stödjer forsknings- och innovationsreformer

  2014-06-18

  Att investera i forskning och innovation betraktas av EU-kommissionen som en avgörande faktor för att främja ekonomisk återhämtning och tillväxt. Satsningar görs därför inte bara genom finansieringsprogrammet Horisont 2020, medlemsländerna kan även använda sig av medel från europeiska struktur- och investeringsfonderna.

 • Sverige investerar mest i forskning och innovation i EU

  2014-06-12

  I jämförelse med andra EU-länder investerar Sverige mest pengar i forskning och innovation per person i hela EU. Tillsammans med Belgien satsar Sverige även störst andel av forsknings- och innovationsbudgeten på informations- och kommunikationsteknik.

 • EU-kommissionen lanserar ny forskningsportal

  2014-06-03

  Science Hub är Joint Research Centres (JRC) plattform för vetenskaplig kunskap inom Europa. På webbsidan för Science Hub kan du förkovra dig i material från forskningsinstitutioner i hela Europa, och ta del av publikationer inom flertalet forskningsområden.

 • Instrument för Små och medelstora företag inom Horisont 2020

  2014-05-05

  Små och medelstora företag (SMFs) kan inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, få tillgång till assistans i form av finansiering och hjälp att utveckla nya affärsidéer via det så kallade SMF-instrumentet.

 • Rådgivande expertgrupper för Horisont 2020

  2014-04-23

  En lista på områden inom forskning- och innovationsprogrammet Horisont 2020 där EU-kommissionen har upprättat expertgrupper finns nu publicerad. Syftet med expertgrupperna är att ge råd till EU-kommissionen.

 • Delta med ditt bidrag på Water Innovation SME Awards

  2014-04-17

  WssTP (The European Water Platform) anordnar i samband med organisationens tioårsdag en tävling för små och medlestora företag (SMEs) som arbetar med utvecklandet av nya lösningar och teknik för hantering av vatten.

 • EU-kommissionen svarar på frågor om IKT-baserad innovation i offentlig sektor

  2014-04-16

  EU-kommissonen har sammanställt ett dokument med frågor och svar rörande Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)-baserad innovation inom offentlig sektor utifrån utlysningar i forsknings och innovationsprogrammet Horisont 2020.

 • Informationsdag om EU:s hälsoprogram 2014-2020

  2014-04-16

  EU-kommissionen anordnade den 11 april en informationsdag om EU:s tredje hälsoprogram för perioden 2014-2020. Budget för den sjuåriga perioden är 449,4 miljoner euro.

 • Diskutera framtidens molntjänster

  2014-04-09

  Delta senast 2 maj i en onlinediskussion om Europeiska molnpartnerskaps policyvision för att hjälpa privata och offentliga organisationer att använda, köpa och sälja molntjänster.

Prenumerera på Nyheter via RSS