50 miljoner extra till IT-säkerhet under 2018

2018-02-28

Med ambitionen att skapa ett brett kompetensnätverk inom IT-säkerhet samt i framtiden starta ett europeiskt forskningscenter inom området investerar EU-kommissionen ytterligare 50 miljoner euro på IT-säkerhet under 2018. Pengarna, som egentligen var allokerade att finansiera projekt inom IT-området år 2020, omprioriteras nu och flyttas till 2018. Syftet är att stärka EU:s möjligheter att utveckla och säkra den digitala inre marknaden.

20180228ITsecurity

Med en gemensam digital marknad för EU på ingång krävs investeringar inom IT-säkerhet för att åtgärda skillnader på området mellan de olika medlemsländerna.

Bakgrunden till att finansieringen flyttas till 2018 beror på den höga fragmentiseringen när det gäller IT-säkerhet inom EU. Medlemsländerna samt deras kompetens inom IT-säkerhet är idag högst uppdelat, bland annat inom forskning och investeringsområdet där det finns stora skillnader. Med finansieringen på 50 miljoner euro vill EU-kommissionen skapa utveckling samt forskningssamarbeten för att förebygga alltför stora klyftor inom IT-säkerhetsområdet mellan medlemsländerna. Anledningen till fragmentiseringen inom EU på området beror på att satsningar som gjorts har utförts med bristande samordning. Med EU:s interna digitala marknad i allt större fokus ökar även efterfrågan på stabilare IT-säkerhet. Stabilare IT-säkerhet i framtiden kräver att finansieringen prioriteras tidigare än 2020 i syfte att kunna samordna utvecklingen och bibehålla EU:s konkurrenskraft på området.

Utlysningen är öppen till 29 maj 2018, läs mer om den här:

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter

 • Ansökan öppen till iCapital 2018

  2018-03-13

  EU-kommissionen delar årligen ut pris till årets ”Europeiska Innovationshuvudstad”. Staden som blir utvald får utöver titeln även en prissumma på 1 miljon euro. De städer som placeras på platserna 2-5 på listan tilldelas också en mindre prissumma på 100 000 euro vardera. Sista ansökningsdagen är 21 juni 2018 och vinnarna presenteras i november 2018.

 • Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

  2018-03-12

  EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

 • 50 miljoner extra till IT-säkerhet under 2018

  2018-02-28

  Med ambitionen att skapa ett brett kompetensnätverk inom IT-säkerhet samt i framtiden starta ett europeiskt forskningscenter inom området investerar EU-kommissionen ytterligare 50 miljoner euro på IT-säkerhet under 2018. Pengarna, som egentligen var allokerade att finansiera projekt inom IT-området år 2020, omprioriteras nu och flyttas till 2018. Syftet är att stärka EU:s möjligheter att utveckla och säkra den digitala inre marknaden.

 • Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

  2018-02-14

  Den 31 januari arrangerades en nationell konferens om smart specialisering (S3) i Luleå av Region Norrbotten och Tillväxtverket. Fokus under dagen var hur samverkan kan attrahera resurser till specifika platser. Talare från Sverige och EU diskuterade hur de arbetar med attraktivitet där flera fokuserade på hur norra Sverige hanterar frågan.

 • EU:s roll i digitaliseringen av vårdsektorn

  2018-02-06

  I över ett decennium har digital vård positionerats som ett ämne högt upp på EU:s politiska agenda. Med anledning av EU-kommissionens ståndpunkt angående digital vård kopplat till den gemensamma digitala marknaden som ska publiceras senare i vår har European Policy Centre (EPC) utkommit med en publikation som sonderar terrängen och belyser fördelar samt problem kring detta relativt färska policyområde.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS