50 miljoner extra till IT-säkerhet under 2018

2018-02-28

Med ambitionen att skapa ett brett kompetensnätverk inom IT-säkerhet samt i framtiden starta ett europeiskt forskningscenter inom området investerar EU-kommissionen ytterligare 50 miljoner euro på IT-säkerhet under 2018. Pengarna, som egentligen var allokerade att finansiera projekt inom IT-området år 2020, omprioriteras nu och flyttas till 2018. Syftet är att stärka EU:s möjligheter att utveckla och säkra den digitala inre marknaden.

20180228ITsecurity

Med en gemensam digital marknad för EU på ingång krävs investeringar inom IT-säkerhet för att åtgärda skillnader på området mellan de olika medlemsländerna.

Bakgrunden till att finansieringen flyttas till 2018 beror på den höga fragmentiseringen när det gäller IT-säkerhet inom EU. Medlemsländerna samt deras kompetens inom IT-säkerhet är idag högst uppdelat, bland annat inom forskning och investeringsområdet där det finns stora skillnader. Med finansieringen på 50 miljoner euro vill EU-kommissionen skapa utveckling samt forskningssamarbeten för att förebygga alltför stora klyftor inom IT-säkerhetsområdet mellan medlemsländerna. Anledningen till fragmentiseringen inom EU på området beror på att satsningar som gjorts har utförts med bristande samordning. Med EU:s interna digitala marknad i allt större fokus ökar även efterfrågan på stabilare IT-säkerhet. Stabilare IT-säkerhet i framtiden kräver att finansieringen prioriteras tidigare än 2020 i syfte att kunna samordna utvecklingen och bibehålla EU:s konkurrenskraft på området.

Utlysningen är öppen till 29 maj 2018, läs mer om den här:

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter

 • Ny plattform för forskningsdata

  2018-12-05

  EU har lanserat en ny plattform, European Open Sience Cloud, där data från forskningsverksamhet ska kunna tillgängliggöras för andra forskare.

 • Snabbare utbyggnad av 5G

  2018-11-21

  Den 14 november röstade Europaparlamentet för ett förslag som ska skynda på utvecklingen av Europas 5G-nät. 5G är nästa generation telekommunikationssystem som kopplar trådbunden och trådlös kommunikation och ger extremt hög bandbredd till användare och anslutna objekt som mobiltelefoni och datorer men även hushållsapparater, sensorer och bilar.

 • Umeå finalist i iCapital

  2018-10-24

  Umeå har passerat nästa steg i utnämningen till European Capital of Innovation Awards och står nu som en av sex finalister till utmärkelsen och prissumman på 1 miljon Euro.

 • Region Västerbotten presenterade innovationsloop i Bryssel

  2018-10-24

  Region Västerbotten visade upp sitt koncept för öppen social innovation, innovationsloopen, vid ett seminarium vid European Week of Regions and Cities i Bryssel den 11 oktober. Under seminariet, som arrangerades i samarbete med det europeiska Interregprojektet Osiris, lyftes vikten av medborgardriven utveckling och internationella samarbeten i regional utveckling för att lösa samhällsutmaningar.

 • LTU får miljonorder tack vare EU-projekt inom innovation

  2018-09-12

  Tack vare LTU Business AB:s projektarbete med European institute of Innovation and Technology (EIT), som är ett av EU:s stora innovationsnätverk, har LTU tagit emot en beställning värd 8,6 miljoner kronor om att ta fram go-to marketstrategier för nya innovationer till industrikoncerner inom EU:s projekt EIT Raw Materials. LTU blev utvalda tack vare deras framgångsrika arbete med att utveckla en internationell specialkompetens inom innovation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS