Ansökan öppen till iCapital 2018

2018-03-13

EU-kommissionen delar årligen ut pris till årets ”Europeiska Innovationshuvudstad”. Staden får förutom titeln även en prissumma på 1 miljon euro. De städer som placeras på platserna 2-5 på listan tilldelas också en mindre prissumma på 100 000 euro vardera. Sista ansökningsdagen är 21 juni 2018 och vinnarna presenteras i november 2018.

20180312ICAPITAL

European Capital of Innovation är ett årligt pris som tilldelas städer som kan visa på innovativa och inkluderande projekt i staden. Sista ansökningsdag är 21 juni 2018.

Kriterierna för att ansöka är att staden är belägen inom EU eller i ett land kopplat till Horizon2020-programmet. Ett krav är dock att staden ska ha över 100 000 invånare, en regel som skapar vissa begränsningar för ansökningar från Västerbotten och Norrbotten. Städer belägna i Norra Sverige har dock framgångsrikt arbetat inom områdena ”Smart Cities” och ”Green Cities”. Umeå har exempelvis tilldelats utmärkelsen ”Smart City” av EU-kommissionen år 2016, och har ansökt om ”Green City”.

Priset delas ut till de städer som genom innovativa lösningar bidragit till att skapa välfungerande ekosystem för invånarnas välmående i staden. Inom detta inkluderas aktioner för att engagera invånare i beslutsfattande för staden samt lösningar som utnyttjar forskning och innovation för att skapa en hållbar stad. Priset möjliggör för städer att visa upp deras egna unika innovativa lösningar för att inkludera invånare samt bidra till ett hållbart och lukrativt företagsklimat.

De innovativa lösningsprojekten som städer kan tävla med kan både vara avklarade samt pågående upplägg, en regel är dock att projektet måste ha påbörjats tidigast år 2017.  

För att en stad ska kunna vara med och tävla om att bli årets Europeiska Innovationshuvudstad måste en ansökan göras via internet, läs mer om hur ansökan genomförs här:

Läs mer om priset här: 

Nyheter

 • Ansökan öppen till iCapital 2018

  2018-03-13

  EU-kommissionen delar årligen ut pris till årets ”Europeiska Innovationshuvudstad”. Staden som blir utvald får utöver titeln även en prissumma på 1 miljon euro. De städer som placeras på platserna 2-5 på listan tilldelas också en mindre prissumma på 100 000 euro vardera. Sista ansökningsdagen är 21 juni 2018 och vinnarna presenteras i november 2018.

 • Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

  2018-03-12

  EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

 • 50 miljoner extra till IT-säkerhet under 2018

  2018-02-28

  Med ambitionen att skapa ett brett kompetensnätverk inom IT-säkerhet samt i framtiden starta ett europeiskt forskningscenter inom området investerar EU-kommissionen ytterligare 50 miljoner euro på IT-säkerhet under 2018. Pengarna, som egentligen var allokerade att finansiera projekt inom IT-området år 2020, omprioriteras nu och flyttas till 2018. Syftet är att stärka EU:s möjligheter att utveckla och säkra den digitala inre marknaden.

 • Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

  2018-02-14

  Den 31 januari arrangerades en nationell konferens om smart specialisering (S3) i Luleå av Region Norrbotten och Tillväxtverket. Fokus under dagen var hur samverkan kan attrahera resurser till specifika platser. Talare från Sverige och EU diskuterade hur de arbetar med attraktivitet där flera fokuserade på hur norra Sverige hanterar frågan.

 • EU:s roll i digitaliseringen av vårdsektorn

  2018-02-06

  I över ett decennium har digital vård positionerats som ett ämne högt upp på EU:s politiska agenda. Med anledning av EU-kommissionens ståndpunkt angående digital vård kopplat till den gemensamma digitala marknaden som ska publiceras senare i vår har European Policy Centre (EPC) utkommit med en publikation som sonderar terrängen och belyser fördelar samt problem kring detta relativt färska policyområde.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS