Ansökan öppen till iCapital 2018

2018-03-13

EU-kommissionen delar årligen ut pris till årets ”Europeiska Innovationshuvudstad”. Staden får förutom titeln även en prissumma på 1 miljon euro. De städer som placeras på platserna 2-5 på listan tilldelas också en mindre prissumma på 100 000 euro vardera. Sista ansökningsdagen är 21 juni 2018 och vinnarna presenteras i november 2018.

20180312ICAPITAL

European Capital of Innovation är ett årligt pris som tilldelas städer som kan visa på innovativa och inkluderande projekt i staden. Sista ansökningsdag är 21 juni 2018.

Kriterierna för att ansöka är att staden är belägen inom EU eller i ett land kopplat till Horizon2020-programmet. Ett krav är dock att staden ska ha över 100 000 invånare, en regel som skapar vissa begränsningar för ansökningar från Västerbotten och Norrbotten. Städer belägna i Norra Sverige har dock framgångsrikt arbetat inom områdena ”Smart Cities” och ”Green Cities”. Umeå har exempelvis tilldelats utmärkelsen ”Smart City” av EU-kommissionen år 2016, och har ansökt om ”Green City”.

Priset delas ut till de städer som genom innovativa lösningar bidragit till att skapa välfungerande ekosystem för invånarnas välmående i staden. Inom detta inkluderas aktioner för att engagera invånare i beslutsfattande för staden samt lösningar som utnyttjar forskning och innovation för att skapa en hållbar stad. Priset möjliggör för städer att visa upp deras egna unika innovativa lösningar för att inkludera invånare samt bidra till ett hållbart och lukrativt företagsklimat.

De innovativa lösningsprojekten som städer kan tävla med kan både vara avklarade samt pågående upplägg, en regel är dock att projektet måste ha påbörjats tidigast år 2017.  

För att en stad ska kunna vara med och tävla om att bli årets Europeiska Innovationshuvudstad måste en ansökan göras via internet, läs mer om hur ansökan genomförs här:

Läs mer om priset här: 

Nyheter

 • Luleå tekniska universitet besöker Bryssel med rymdprojekt i siktet

  2018-06-20

  Mellan den 12 och 13 juni, besökte en grupp forskare och befattningshavare från Luleå Tekniska Universitet (LTU) Europeiska kommissionen och ett antal andra EU-institutioner. Syftet med resan var dels att presentera norra Sverige och LTU:s genombrott inom rymdforskning samt att utforska hur de kan fortsätta utvecklas med hjälp av Brysselbaserade mekanismer och organisationer.

 • EU:s rymdprogram ska stärka EU:s konkurrenskraft på rymdområdet

  2018-06-20

  I budgetprogrammet efter år 2020 förväntas 16 miljarder Euro att allokeras till EU:s rymdprogram för att det skall upprätthållas och underhållas samt utvecklas för att stärka EU:s konkurrenskraft på området. Programmet, som uppges få en ökning på 4 miljarder från pågående budgetperiod, innefattar investeringar och drift för EU:s satellitprogram Galileo och Egnos, EU:s jordobservationsprogram Copernicus samt förbättring genom EU:s program för rymdsäkerhet: SSA.

 • Artificiell Intelligens (AI) på agendan

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen, den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

 • EU-kommissionen uppmuntrar allmänheten att tycka till om drönare genom samråd

  2018-04-19

  EU-kommissionen öppnar nu upp för civilsamhällets åsikter om drönare som en uppföljning av ett tidigare samråd om civila drönare (obemannade luftfartyg) för några år sedan. Alla privatpersoner och organisationer är således välkomna att delta i EU-kommissionens samråd och syftet är att få in synpunkter och förslag som bidrar till förståelsen om de möjligheter och risker som finns med drönare samt vad EU ska ta i beaktning vid fastställandet av ett nytt regelverk. Samrådsperioden sträcker sig mellan den 13 april till 9 juli 2018. Svaren kommer att ge bidrag till kommande regler för drönare och drönarverksamhet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS