Ny topprankning för Övre Norrland i EU-kommissionens innovationsgranskning

2017-09-13

Enligt en ny ranking av EU-kommissionen bestående av 220 regioner i 22 EU länder ligger Västerbotten och Norrbotten återigen med i samlingen av innovationsledare för 2017.

Rapporten slår fast att de innovatörsledande regionerna vanligen befinner sig i de innovatörsledande länderna, där ibland Sverige och Danmark. Övre Norrland har i tidigare EU-granskningar rapporterats som innovationsledare och har alltså fortsatt utvecklas och förbättrat sina resultat på flertalet områden. Trots detta har Övre Norrland fått lämna över sin plats på topp 25 listan över innovationsledare, detta beror på att många regioner har utvecklats i en snabbare takt samt att EU nu totalt består av 56 innovationsledare istället för 36 som 2015.  Bland regionens styrkor finner vi möjligheten till livslångt lärande samt publicerade vetenskapliga arbeten där flera internationella universitet samarbetat . På områden som försäljning av nya innovationer är övre Norrland däremot svagare, något som kan lämna plats för en framtida förbättring på området.

Innovationsledare map 2017

Den årliga europeiska resultattavlan för innovation syftar till att jämföra EU:s medlemsstaters verkställande av regionala innovationssystem. Rapporten sammanställer data från 220 regioner i Europa och jämför dessa utifrån olika indikatorer som sedan 2016 års rapport har blivit fler, detta då regional data på fler indikatorer har blivit tillgängligt. Rapporten har också fått en mer omfattande regional täckning då fyra regioner i Serbien och sju regioner i Schweiz nu blivit inkluderade.

Ta del av hela EU-kommissionens rapport här.

Nyheter

 • Forskning och innovation under kommande långtidsbudget – uppdatering av förhandlingsläget

  2018-12-19

  Ett halvår har nu gått sedan Kommissionen i maj och juni lade fram sitt förslag på långtidsbudget samt de program och fonder som den styr för perioden 2020-2027. Sedan dess pågår flitiga förhandlingar diskussioner om innehållet mellan EU:s institutioner, men även om mycket ännu är oklart så är det tydligt att forskning och innovation är högt på agendan med en kraftigt utökad budget för Horizon Europe som rymmer merparten av unionens engagemang på området. Det är även tydligt att det kommer en rad nya inslag i programmet som kommer att påverka utlysningar och fördelnings av forskningsmedel och därmed delvis förändra hur norra Sveriges aktörer kan arbeta med programmet. Här kommer en uppdatering av förhandlingsläget om forskning och innovation i den kommande programperioden.

 • Ny plattform för forskningsdata

  2018-12-05

  EU har lanserat en ny plattform, European Open Sience Cloud, där data från forskningsverksamhet ska kunna tillgängliggöras för andra forskare.

 • Snabbare utbyggnad av 5G

  2018-11-21

  Den 14 november röstade Europaparlamentet för ett förslag som ska skynda på utvecklingen av Europas 5G-nät. 5G är nästa generation telekommunikationssystem som kopplar trådbunden och trådlös kommunikation och ger extremt hög bandbredd till användare och anslutna objekt som mobiltelefoni och datorer men även hushållsapparater, sensorer och bilar.

 • Umeå finalist i iCapital

  2018-10-24

  Umeå har passerat nästa steg i utnämningen till European Capital of Innovation Awards och står nu som en av sex finalister till utmärkelsen och prissumman på 1 miljon Euro.

 • Region Västerbotten presenterade innovationsloop i Bryssel

  2018-10-24

  Region Västerbotten visade upp sitt koncept för öppen social innovation, innovationsloopen, vid ett seminarium vid European Week of Regions and Cities i Bryssel den 11 oktober. Under seminariet, som arrangerades i samarbete med det europeiska Interregprojektet Osiris, lyftes vikten av medborgardriven utveckling och internationella samarbeten i regional utveckling för att lösa samhällsutmaningar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS