Ny topprankning för Övre Norrland i EU-kommissionens innovationsgranskning

2017-09-13

Enligt en ny ranking av EU-kommissionen bestående av 220 regioner i 22 EU länder ligger Västerbotten och Norrbotten återigen med i samlingen av innovationsledare för 2017.

Rapporten slår fast att de innovatörsledande regionerna vanligen befinner sig i de innovatörsledande länderna, där ibland Sverige och Danmark. Övre Norrland har i tidigare EU-granskningar rapporterats som innovationsledare och har alltså fortsatt utvecklas och förbättrat sina resultat på flertalet områden. Trots detta har Övre Norrland fått lämna över sin plats på topp 25 listan över innovationsledare, detta beror på att många regioner har utvecklats i en snabbare takt samt att EU nu totalt består av 56 innovationsledare istället för 36 som 2015.  Bland regionens styrkor finner vi möjligheten till livslångt lärande samt publicerade vetenskapliga arbeten där flera internationella universitet samarbetat . På områden som försäljning av nya innovationer är övre Norrland däremot svagare, något som kan lämna plats för en framtida förbättring på området.

Innovationsledare map 2017

Den årliga europeiska resultattavlan för innovation syftar till att jämföra EU:s medlemsstaters verkställande av regionala innovationssystem. Rapporten sammanställer data från 220 regioner i Europa och jämför dessa utifrån olika indikatorer som sedan 2016 års rapport har blivit fler, detta då regional data på fler indikatorer har blivit tillgängligt. Rapporten har också fått en mer omfattande regional täckning då fyra regioner i Serbien och sju regioner i Schweiz nu blivit inkluderade.

Ta del av hela EU-kommissionens rapport här.

Nyheter

 • Artificiell Intelligens på agendan i EU och Sverige

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen som den svenska regeringen har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar som är viktigast för samhällets aktörer att hantera tillsammans inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

 • EU-kommissionen uppmuntrar allmänheten att tycka till om drönare genom samråd

  2018-04-19

  EU-kommissionen öppnar nu upp för civilsamhällets åsikter om drönare som en uppföljning av ett tidigare samråd om civila drönare (obemannade luftfartyg) för några år sedan. Alla privatpersoner och organisationer är således välkomna att delta i EU-kommissionens samråd och syftet är att få in synpunkter och förslag som bidrar till förståelsen om de möjligheter och risker som finns med drönare samt vad EU ska ta i beaktning vid fastställandet av ett nytt regelverk. Samrådsperioden sträcker sig mellan den 13 april till 9 juli 2018. Svaren kommer att ge bidrag till kommande regler för drönare och drönarverksamhet.

 • Ansökan öppen till iCapital 2018

  2018-03-13

  EU-kommissionen delar årligen ut pris till årets ”Europeiska Innovationshuvudstad”. Staden som blir utvald får utöver titeln även en prissumma på 1 miljon euro. De städer som placeras på platserna 2-5 på listan tilldelas också en mindre prissumma på 100 000 euro vardera. Sista ansökningsdagen är 21 juni 2018 och vinnarna presenteras i november 2018.

 • Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

  2018-03-12

  EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS