Ny topprankning för Övre Norrland i EU-kommissionens innovationsgranskning

2017-09-13

Enligt en ny ranking av EU-kommissionen bestående av 220 regioner i 22 EU länder ligger Västerbotten och Norrbotten återigen med i samlingen av innovationsledare för 2017.

Rapporten slår fast att de innovatörsledande regionerna vanligen befinner sig i de innovatörsledande länderna, där ibland Sverige och Danmark. Övre Norrland har i tidigare EU-granskningar rapporterats som innovationsledare och har alltså fortsatt utvecklas och förbättrat sina resultat på flertalet områden. Trots detta har Övre Norrland fått lämna över sin plats på topp 25 listan över innovationsledare, detta beror på att många regioner har utvecklats i en snabbare takt samt att EU nu totalt består av 56 innovationsledare istället för 36 som 2015.  Bland regionens styrkor finner vi möjligheten till livslångt lärande samt publicerade vetenskapliga arbeten där flera internationella universitet samarbetat . På områden som försäljning av nya innovationer är övre Norrland däremot svagare, något som kan lämna plats för en framtida förbättring på området.

Innovationsledare map 2017

Den årliga europeiska resultattavlan för innovation syftar till att jämföra EU:s medlemsstaters verkställande av regionala innovationssystem. Rapporten sammanställer data från 220 regioner i Europa och jämför dessa utifrån olika indikatorer som sedan 2016 års rapport har blivit fler, detta då regional data på fler indikatorer har blivit tillgängligt. Rapporten har också fått en mer omfattande regional täckning då fyra regioner i Serbien och sju regioner i Schweiz nu blivit inkluderade.

Ta del av hela EU-kommissionens rapport här.

Nyheter

 • Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

  2018-02-14

  Den 31 januari arrangerades en nationell konferens om smart specialisering (S3) i Luleå av Region Norrbotten och Tillväxtverket. Fokus under dagen var hur samverkan kan attrahera resurser till specifika platser. Talare från Sverige och EU diskuterade hur de arbetar med attraktivitet där flera fokuserade på hur norra Sverige hanterar frågan.

 • EU:s roll i digitaliseringen av vårdsektorn

  2018-02-06

  I över ett decennium har digital vård positionerats som ett ämne högt upp på EU:s politiska agenda. Med anledning av EU-kommissionens ståndpunkt angående digital vård kopplat till den gemensamma digitala marknaden som ska publiceras senare i vår har European Policy Centre (EPC) utkommit med en publikation som sonderar terrängen och belyser fördelar samt problem kring detta relativt färska policyområde.

 • Samråd om EU-fonder inom FoI och investeringar

  2018-01-17

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd om EU-fonder på området för investeringar, forskning och innovation, små och medelstora företag och den inre marknaden och ber berörda parter att komma med sina åsikter om EU-kommissionens förslag innan den 8 mars 2018.

 • Senaste kring Horisont 2020

  2017-12-13

  I oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Det finns fortfarande 30 miljarder kronor kvar att fördela inom Horisont 2020 och North Sweden arbetar redan med framtida påverkningsarbetet inför nästa programperiod.

 • Nytt arbetsprogram för Horisont 2020 presenterade

  2017-11-01

  Den 27 oktober presenterade EU-kommissionen arbetsprogrammet för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet inkluderar finansieringsmöjligheterna för två år framåt till projekt inom forskning och innovation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS