Nytt arbetsprogram för Horisont 2020 presenterade

2017-11-01

Den 27 oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Programmet inkluderar finansieringsmöjligheterna för projekt inom forskning och innovation och de första ansökningsomgångarna öppnar redan den 31 oktober 2017.

Arbetsprogrammet för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation fokuserar på att de två nästkommande åren, stödja projekt som är utvalda för att förstärka de 10 prioriteringarna som EU-kommissionen lade fram inför sin arbetsperiod, även kallad Junckerplanen.

"Europa är världsledande när det gäller vetenskap och teknik och vi kommer att spela en avgörande roll när det gäller att driva på innovationen. EU-kommissionen gör en samlad insats för att ge de många innovatörerna i Europa en språngbräda för att bli världsledande företag. Denna insats omfattar det europeiska innovationsrådet, som inleder sin verksamhet i dag, sade Carlos Moedas", EU:s forskningskommissionär i samband med lanseringen.

Vad går finansieringen till under 2018-2020?

Arbetsprogrammet för Horisont 2020 har prioriterat kapital där 1 miljard är för cirkulär ekonomi och 1 miljard för säkerhetsunionen, digitalisering och förvandling av europeiska tjänstesektorn och industrin har tillgång till 1,7 miljoner euro medan migration har en budget i arbetsprogrammet på 200 miljoner euro. Största budgeten utgår till det EU-kommissionen valt att kalla en miljövänligare framtid med 3,3 miljarder euro.

Dessutom kommer Horisont 2020 att jobba för att sprida spetskompetens och för att hitta spetskompetens som idag saknas inom, men också utanför Europa. Denna programpost har 460 miljoner euro budgeterat. Ökat internationellt samarbete via 30 flaggskeppsinitiativ med hjälp av 1 miljard euro är också prioriterat.

Läs mer om arbetsprogrammet här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

/Sofia Baumgartner

Nyheter

 • Samråd om EU-fonder inom FoI och investeringar

  2018-01-17

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd om EU-fonder på området för investeringar, forskning och innovation, små och medelstora företag och den inre marknaden och ber berörda parter att komma med sina åsikter om EU-kommissionens förslag innan den 8 mars 2018.

 • Senaste kring Horisont 2020

  2017-12-13

  I oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Det finns fortfarande 30 miljarder kronor kvar att fördela inom Horisont 2020 och North Sweden arbetar redan med framtida påverkningsarbetet inför nästa programperiod.

 • Nytt arbetsprogram för Horisont 2020 presenterade

  2017-11-01

  Den 27 oktober presenterade EU-kommissionen arbetsprogrammet för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet inkluderar finansieringsmöjligheterna för två år framåt till projekt inom forskning och innovation.

 • Bredbandsutveckling i glesbygder över hela Europa

  2017-11-01

  Med fokus på glesbygd och glesbefolkade områden lanserade Europeiska regionkommittén och EU-kommissionen tillsammans den 12 oktober en plattform för ge alla Europas regioner tillgång till snabbare, bättre och mer hållbart höghastighetsbredband. Två gånger per år kommer 12 medlemmar av plattformen från regionkommittén mötas för att adressera de utmaningar som finns gällande utvidgning och tillgång till bredband över Europa.

 • Vad tycker du om EU:s gränsöverskridande vård?

  2017-10-02

  EU-kommissionen presenterade den 20 juli 2017 ett samråd angående en förändring av vård och omsorg i den Digitala Interna Marknaden. Samrådet ämnar till att belysa vikten av policy åtgärder som skulle förespråka digital innovation inom vård och omsorg i Europa.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS