Nytt arbetsprogram för Horisont 2020 presenterade

2017-11-01

Den 27 oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Programmet inkluderar finansieringsmöjligheterna för projekt inom forskning och innovation och de första ansökningsomgångarna öppnar redan den 31 oktober 2017.

Arbetsprogrammet för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation fokuserar på att de två nästkommande åren, stödja projekt som är utvalda för att förstärka de 10 prioriteringarna som EU-kommissionen lade fram inför sin arbetsperiod, även kallad Junckerplanen.

"Europa är världsledande när det gäller vetenskap och teknik och vi kommer att spela en avgörande roll när det gäller att driva på innovationen. EU-kommissionen gör en samlad insats för att ge de många innovatörerna i Europa en språngbräda för att bli världsledande företag. Denna insats omfattar det europeiska innovationsrådet, som inleder sin verksamhet i dag, sade Carlos Moedas", EU:s forskningskommissionär i samband med lanseringen.

Vad går finansieringen till under 2018-2020?

Arbetsprogrammet för Horisont 2020 har prioriterat kapital där 1 miljard är för cirkulär ekonomi och 1 miljard för säkerhetsunionen, digitalisering och förvandling av europeiska tjänstesektorn och industrin har tillgång till 1,7 miljoner euro medan migration har en budget i arbetsprogrammet på 200 miljoner euro. Största budgeten utgår till det EU-kommissionen valt att kalla en miljövänligare framtid med 3,3 miljarder euro.

Dessutom kommer Horisont 2020 att jobba för att sprida spetskompetens och för att hitta spetskompetens som idag saknas inom, men också utanför Europa. Denna programpost har 460 miljoner euro budgeterat. Ökat internationellt samarbete via 30 flaggskeppsinitiativ med hjälp av 1 miljard euro är också prioriterat.

Läs mer om arbetsprogrammet här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

/Sofia Baumgartner

Nyheter

 • LTU får miljonorder tack vare EU-projekt inom innovation

  2018-09-12

  Tack vare LTU Business AB:s projektarbete med European institute of Innovation and Technology (EIT), som är ett av EU:s stora innovationsnätverk, har LTU tagit emot en beställning värd 8,6 miljoner kronor om att ta fram go-to marketstrategier för nya innovationer till industrikoncerner inom EU:s projekt EIT Raw Materials. LTU blev utvalda tack vare deras framgångsrika arbete med att utveckla en internationell specialkompetens inom innovation.

 • EU:s rymdprogram ska stärka EU:s konkurrenskraft på rymdområdet

  2018-06-20

  I budgetprogrammet efter år 2020 förväntas 16 miljarder Euro att allokeras till EU:s rymdprogram för att det skall upprätthållas och underhållas samt utvecklas för att stärka EU:s konkurrenskraft på området. Programmet, som uppges få en ökning på 4 miljarder från pågående budgetperiod, innefattar investeringar och drift för EU:s satellitprogram Galileo och Egnos, EU:s jordobservationsprogram Copernicus samt förbättring genom EU:s program för rymdsäkerhet: SSA.

 • LTU i Bryssel: tema rymd

  2018-06-20

  Den 12-13 juni besökte LTU Bryssel i syfte att dels presentera norra Sverige och LTU:s genombrott inom rymdforskning, dels för att finna nya samverkansmöjligheter.

 • Artificiell Intelligens (AI) på agendan

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen, den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS