Nytt arbetsprogram för Horisont 2020 presenterade

2017-11-01

Den 27 oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Programmet inkluderar finansieringsmöjligheterna för projekt inom forskning och innovation och de första ansökningsomgångarna öppnar redan den 31 oktober 2017.

Arbetsprogrammet för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation fokuserar på att de två nästkommande åren, stödja projekt som är utvalda för att förstärka de 10 prioriteringarna som EU-kommissionen lade fram inför sin arbetsperiod, även kallad Junckerplanen.

"Europa är världsledande när det gäller vetenskap och teknik och vi kommer att spela en avgörande roll när det gäller att driva på innovationen. EU-kommissionen gör en samlad insats för att ge de många innovatörerna i Europa en språngbräda för att bli världsledande företag. Denna insats omfattar det europeiska innovationsrådet, som inleder sin verksamhet i dag, sade Carlos Moedas", EU:s forskningskommissionär i samband med lanseringen.

Vad går finansieringen till under 2018-2020?

Arbetsprogrammet för Horisont 2020 har prioriterat kapital där 1 miljard är för cirkulär ekonomi och 1 miljard för säkerhetsunionen, digitalisering och förvandling av europeiska tjänstesektorn och industrin har tillgång till 1,7 miljoner euro medan migration har en budget i arbetsprogrammet på 200 miljoner euro. Största budgeten utgår till det EU-kommissionen valt att kalla en miljövänligare framtid med 3,3 miljarder euro.

Dessutom kommer Horisont 2020 att jobba för att sprida spetskompetens och för att hitta spetskompetens som idag saknas inom, men också utanför Europa. Denna programpost har 460 miljoner euro budgeterat. Ökat internationellt samarbete via 30 flaggskeppsinitiativ med hjälp av 1 miljard euro är också prioriterat.

Läs mer om arbetsprogrammet här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

/Sofia Baumgartner

Nyheter

 • Ansökan öppen till iCapital 2018

  2018-03-13

  EU-kommissionen delar årligen ut pris till årets ”Europeiska Innovationshuvudstad”. Staden som blir utvald får utöver titeln även en prissumma på 1 miljon euro. De städer som placeras på platserna 2-5 på listan tilldelas också en mindre prissumma på 100 000 euro vardera. Sista ansökningsdagen är 21 juni 2018 och vinnarna presenteras i november 2018.

 • Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

  2018-03-12

  EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

 • 50 miljoner extra till IT-säkerhet under 2018

  2018-02-28

  Med ambitionen att skapa ett brett kompetensnätverk inom IT-säkerhet samt i framtiden starta ett europeiskt forskningscenter inom området investerar EU-kommissionen ytterligare 50 miljoner euro på IT-säkerhet under 2018. Pengarna, som egentligen var allokerade att finansiera projekt inom IT-området år 2020, omprioriteras nu och flyttas till 2018. Syftet är att stärka EU:s möjligheter att utveckla och säkra den digitala inre marknaden.

 • Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

  2018-02-14

  Den 31 januari arrangerades en nationell konferens om smart specialisering (S3) i Luleå av Region Norrbotten och Tillväxtverket. Fokus under dagen var hur samverkan kan attrahera resurser till specifika platser. Talare från Sverige och EU diskuterade hur de arbetar med attraktivitet där flera fokuserade på hur norra Sverige hanterar frågan.

 • EU:s roll i digitaliseringen av vårdsektorn

  2018-02-06

  I över ett decennium har digital vård positionerats som ett ämne högt upp på EU:s politiska agenda. Med anledning av EU-kommissionens ståndpunkt angående digital vård kopplat till den gemensamma digitala marknaden som ska publiceras senare i vår har European Policy Centre (EPC) utkommit med en publikation som sonderar terrängen och belyser fördelar samt problem kring detta relativt färska policyområde.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS