Senaste kring Horisont 2020

2017-12-13

I oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Det finns fortfarande 30 miljarder kronor kvar att fördela inom Horisont 2020 och North Sweden arbetar redan med framtida påverkningsarbetet inför nästa programperiod.

Sista chansen att söka projektpengar i Horisont 2020
Sista utlysningarna i arbetsprogrammet för Horisont 2020 är publicerade vilket innebär att det fortfarande finns en chans att ansöka om finansiering. Det handlar totalt om ungefär 30 miljarder kronor i stöd och sista ansökningsdagen beror på utlysning. Arbetsprogrammet fokuserar på att under de två nästkommande åren stödja projekt som är utvalda för att förstärka de 10 prioriteringarna som EU-kommissionen lade fram inför sin arbetsperiod, även kallad Junckerplanen.

Så jobbar Norra Sverige med att påverka forskning och innovation i EU
North Sweden European Office arbetar med att synliggöra norra Sveriges styrkor och behov inom forskning och innovation på EU-nivå. I samverkan med våra regionala uppdragsgivare i Norrbotten och Västerbotten och via t.ex. Europaforum Norra Sverige (EFNS) arbetade North Sweden med positioner inför H2020, utifrån vår regions prioriteringar som skog och bioenergi, gruv och mineral industrin, processindustrin, glesbygdens utmaningar och urfolk.

Samtidigt som de sista utlysningarna inom Horizon 2020 nyligen har publicerats så pågår ett intensivt arbete kring prioriteringar inom ramen för nästa ramprogramsperiod från 2021 till 2027 som tillsvidare kallas FP 9. (Horisont 2020 är FP 8). De FP 9 positioner som North Sweden och EFNS nu arbetar med ska vara klara för att antas på EFNS möte i Sollefteå 21-22 februari 2018 och sedan användas i vårt påverkansarbete inför nästa programperiod från 2021.

För mer information kontakta Lars Wikman, Senior Adviser, North Sweden.

Mer information
Läs vad North Sweden skrivit om det nya Horisont 2020 arbetsprogrammet här.
Se Vinnovas video med tips på vad man kan tänka på när man söker finansiering här.
Läs guiden från EU-kommissionen om hur man söker finansiering här.
Horisont 2020 utlysningarna finns här.

/Sofia Baumgartner & Lars Wikman

Nyheter

 • Samråd om EU-fonder inom FoI och investeringar

  2018-01-17

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd om EU-fonder på området för investeringar, forskning och innovation, små och medelstora företag och den inre marknaden och ber berörda parter att komma med sina åsikter om EU-kommissionens förslag innan den 8 mars 2018.

 • Senaste kring Horisont 2020

  2017-12-13

  I oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Det finns fortfarande 30 miljarder kronor kvar att fördela inom Horisont 2020 och North Sweden arbetar redan med framtida påverkningsarbetet inför nästa programperiod.

 • Nytt arbetsprogram för Horisont 2020 presenterade

  2017-11-01

  Den 27 oktober presenterade EU-kommissionen arbetsprogrammet för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet inkluderar finansieringsmöjligheterna för två år framåt till projekt inom forskning och innovation.

 • Bredbandsutveckling i glesbygder över hela Europa

  2017-11-01

  Med fokus på glesbygd och glesbefolkade områden lanserade Europeiska regionkommittén och EU-kommissionen tillsammans den 12 oktober en plattform för ge alla Europas regioner tillgång till snabbare, bättre och mer hållbart höghastighetsbredband. Två gånger per år kommer 12 medlemmar av plattformen från regionkommittén mötas för att adressera de utmaningar som finns gällande utvidgning och tillgång till bredband över Europa.

 • Vad tycker du om EU:s gränsöverskridande vård?

  2017-10-02

  EU-kommissionen presenterade den 20 juli 2017 ett samråd angående en förändring av vård och omsorg i den Digitala Interna Marknaden. Samrådet ämnar till att belysa vikten av policy åtgärder som skulle förespråka digital innovation inom vård och omsorg i Europa.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS