Senaste kring Horisont 2020

2017-12-13

I oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Det finns fortfarande 30 miljarder kronor kvar att fördela inom Horisont 2020 och North Sweden arbetar redan med framtida påverkningsarbetet inför nästa programperiod.

Sista chansen att söka projektpengar i Horisont 2020
Sista utlysningarna i arbetsprogrammet för Horisont 2020 är publicerade vilket innebär att det fortfarande finns en chans att ansöka om finansiering. Det handlar totalt om ungefär 30 miljarder kronor i stöd och sista ansökningsdagen beror på utlysning. Arbetsprogrammet fokuserar på att under de två nästkommande åren stödja projekt som är utvalda för att förstärka de 10 prioriteringarna som EU-kommissionen lade fram inför sin arbetsperiod, även kallad Junckerplanen.

Så jobbar Norra Sverige med att påverka forskning och innovation i EU
North Sweden European Office arbetar med att synliggöra norra Sveriges styrkor och behov inom forskning och innovation på EU-nivå. I samverkan med våra regionala uppdragsgivare i Norrbotten och Västerbotten och via t.ex. Europaforum Norra Sverige (EFNS) arbetade North Sweden med positioner inför H2020, utifrån vår regions prioriteringar som skog och bioenergi, gruv och mineral industrin, processindustrin, glesbygdens utmaningar och urfolk.

Samtidigt som de sista utlysningarna inom Horizon 2020 nyligen har publicerats så pågår ett intensivt arbete kring prioriteringar inom ramen för nästa ramprogramsperiod från 2021 till 2027 som tillsvidare kallas FP 9. (Horisont 2020 är FP 8). De FP 9 positioner som North Sweden och EFNS nu arbetar med ska vara klara för att antas på EFNS möte i Sollefteå 21-22 februari 2018 och sedan användas i vårt påverkansarbete inför nästa programperiod från 2021.

För mer information kontakta Lars Wikman, Senior Adviser, North Sweden.

Mer information
Läs vad North Sweden skrivit om det nya Horisont 2020 arbetsprogrammet här.
Se Vinnovas video med tips på vad man kan tänka på när man söker finansiering här.
Läs guiden från EU-kommissionen om hur man söker finansiering här.
Horisont 2020 utlysningarna finns här.

/Sofia Baumgartner & Lars Wikman

Nyheter

 • LTU får miljonorder tack vare EU-projekt inom innovation

  2018-09-12

  Tack vare LTU Business AB:s projektarbete med European institute of Innovation and Technology (EIT), som är ett av EU:s stora innovationsnätverk, har LTU tagit emot en beställning värd 8,6 miljoner kronor om att ta fram go-to marketstrategier för nya innovationer till industrikoncerner inom EU:s projekt EIT Raw Materials. LTU blev utvalda tack vare deras framgångsrika arbete med att utveckla en internationell specialkompetens inom innovation.

 • EU:s rymdprogram ska stärka EU:s konkurrenskraft på rymdområdet

  2018-06-20

  I budgetprogrammet efter år 2020 förväntas 16 miljarder Euro att allokeras till EU:s rymdprogram för att det skall upprätthållas och underhållas samt utvecklas för att stärka EU:s konkurrenskraft på området. Programmet, som uppges få en ökning på 4 miljarder från pågående budgetperiod, innefattar investeringar och drift för EU:s satellitprogram Galileo och Egnos, EU:s jordobservationsprogram Copernicus samt förbättring genom EU:s program för rymdsäkerhet: SSA.

 • LTU i Bryssel: tema rymd

  2018-06-20

  Den 12-13 juni besökte LTU Bryssel i syfte att dels presentera norra Sverige och LTU:s genombrott inom rymdforskning, dels för att finna nya samverkansmöjligheter.

 • Artificiell Intelligens (AI) på agendan

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen, den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS