Senaste kring Horisont 2020

2017-12-13

I oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Det finns fortfarande 30 miljarder kronor kvar att fördela inom Horisont 2020 och North Sweden arbetar redan med framtida påverkningsarbetet inför nästa programperiod.

Sista chansen att söka projektpengar i Horisont 2020
Sista utlysningarna i arbetsprogrammet för Horisont 2020 är publicerade vilket innebär att det fortfarande finns en chans att ansöka om finansiering. Det handlar totalt om ungefär 30 miljarder kronor i stöd och sista ansökningsdagen beror på utlysning. Arbetsprogrammet fokuserar på att under de två nästkommande åren stödja projekt som är utvalda för att förstärka de 10 prioriteringarna som EU-kommissionen lade fram inför sin arbetsperiod, även kallad Junckerplanen.

Så jobbar Norra Sverige med att påverka forskning och innovation i EU
North Sweden European Office arbetar med att synliggöra norra Sveriges styrkor och behov inom forskning och innovation på EU-nivå. I samverkan med våra regionala uppdragsgivare i Norrbotten och Västerbotten och via t.ex. Europaforum Norra Sverige (EFNS) arbetade North Sweden med positioner inför H2020, utifrån vår regions prioriteringar som skog och bioenergi, gruv och mineral industrin, processindustrin, glesbygdens utmaningar och urfolk.

Samtidigt som de sista utlysningarna inom Horizon 2020 nyligen har publicerats så pågår ett intensivt arbete kring prioriteringar inom ramen för nästa ramprogramsperiod från 2021 till 2027 som tillsvidare kallas FP 9. (Horisont 2020 är FP 8). De FP 9 positioner som North Sweden och EFNS nu arbetar med ska vara klara för att antas på EFNS möte i Sollefteå 21-22 februari 2018 och sedan användas i vårt påverkansarbete inför nästa programperiod från 2021.

För mer information kontakta Lars Wikman, Senior Adviser, North Sweden.

Mer information
Läs vad North Sweden skrivit om det nya Horisont 2020 arbetsprogrammet här.
Se Vinnovas video med tips på vad man kan tänka på när man söker finansiering här.
Läs guiden från EU-kommissionen om hur man söker finansiering här.
Horisont 2020 utlysningarna finns här.

/Sofia Baumgartner & Lars Wikman

Nyheter

 • Ansökan öppen till iCapital 2018

  2018-03-13

  EU-kommissionen delar årligen ut pris till årets ”Europeiska Innovationshuvudstad”. Staden som blir utvald får utöver titeln även en prissumma på 1 miljon euro. De städer som placeras på platserna 2-5 på listan tilldelas också en mindre prissumma på 100 000 euro vardera. Sista ansökningsdagen är 21 juni 2018 och vinnarna presenteras i november 2018.

 • Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

  2018-03-12

  EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

 • 50 miljoner extra till IT-säkerhet under 2018

  2018-02-28

  Med ambitionen att skapa ett brett kompetensnätverk inom IT-säkerhet samt i framtiden starta ett europeiskt forskningscenter inom området investerar EU-kommissionen ytterligare 50 miljoner euro på IT-säkerhet under 2018. Pengarna, som egentligen var allokerade att finansiera projekt inom IT-området år 2020, omprioriteras nu och flyttas till 2018. Syftet är att stärka EU:s möjligheter att utveckla och säkra den digitala inre marknaden.

 • Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

  2018-02-14

  Den 31 januari arrangerades en nationell konferens om smart specialisering (S3) i Luleå av Region Norrbotten och Tillväxtverket. Fokus under dagen var hur samverkan kan attrahera resurser till specifika platser. Talare från Sverige och EU diskuterade hur de arbetar med attraktivitet där flera fokuserade på hur norra Sverige hanterar frågan.

 • EU:s roll i digitaliseringen av vårdsektorn

  2018-02-06

  I över ett decennium har digital vård positionerats som ett ämne högt upp på EU:s politiska agenda. Med anledning av EU-kommissionens ståndpunkt angående digital vård kopplat till den gemensamma digitala marknaden som ska publiceras senare i vår har European Policy Centre (EPC) utkommit med en publikation som sonderar terrängen och belyser fördelar samt problem kring detta relativt färska policyområde.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS