Ansök till EU:s Innovationshuvudstad 2017

2017-03-28

Är din stad innovationsdriven och satsar på att övervinna sociala utmaningar? Då ska du söka dig till EU:s innovationshuvudstad, iCapital 2017!

Nu har ansökan öppnat till EU:s Innovationshuvudstad - iCapital 2017.

Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning och innovation, lanserade den 22 mars tävlingen där den staden som framgångsrikt har experimenterat med lösningar, så kallade ”testbädd”, för nya och innovativa projekt medborgardrivna potentiella lösningar på relevanta sociala utmaningar. Första pris är 1 000 000 Euro.  

Tävlingen är öppen för städer som;
- Har över 100 000 invånare (i områden där det inte finns någon stad med det befolkningsantalet är den största staden berättigad att ansöka)
- Är ett EU-land eller en region med koppling till EU:s program Horisont 2020, det vill säga EU:s forskning och innovationsprogram
- Tänjer på gränserna för innovativa koncept, processer, verktyg och regeringsmodeller som en språngbräda för innovation
- Hjälper medborgare att engagera sig i innovationsprocessen och tillvaratar deras idéer
- Hjälper sin stad mot att bli attraktiv som förebild för andra städer
- Stärker det lokala ekosystemet genom att implementera innovativa exempel

Priser
Vinnaren av tävlingen kommer att annonseras i november 2017. Tre pris kommer att delas ut för det bästa statsinitiativet för att skapa en inspirerande forskningsmiljö:

Vinnaren av EU:s Innovationshuvudstad 2017: 1 000 000 Euro
Andra pristagare: 100 000 Euro
Tredje pristagare: 100 000 Euro

Sista dagen att ansöka är 21 Juni 2017.

För mer information och ansökan, klicka här

/Sanna Schumacher 

Nyheter

 • LTU får miljonorder tack vare EU-projekt inom innovation

  2018-09-12

  Tack vare LTU Business AB:s projektarbete med European institute of Innovation and Technology (EIT), som är ett av EU:s stora innovationsnätverk, har LTU tagit emot en beställning värd 8,6 miljoner kronor om att ta fram go-to marketstrategier för nya innovationer till industrikoncerner inom EU:s projekt EIT Raw Materials. LTU blev utvalda tack vare deras framgångsrika arbete med att utveckla en internationell specialkompetens inom innovation.

 • EU:s rymdprogram ska stärka EU:s konkurrenskraft på rymdområdet

  2018-06-20

  I budgetprogrammet efter år 2020 förväntas 16 miljarder Euro att allokeras till EU:s rymdprogram för att det skall upprätthållas och underhållas samt utvecklas för att stärka EU:s konkurrenskraft på området. Programmet, som uppges få en ökning på 4 miljarder från pågående budgetperiod, innefattar investeringar och drift för EU:s satellitprogram Galileo och Egnos, EU:s jordobservationsprogram Copernicus samt förbättring genom EU:s program för rymdsäkerhet: SSA.

 • LTU i Bryssel: tema rymd

  2018-06-20

  Den 12-13 juni besökte LTU Bryssel i syfte att dels presentera norra Sverige och LTU:s genombrott inom rymdforskning, dels för att finna nya samverkansmöjligheter.

 • Artificiell Intelligens (AI) på agendan

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen, den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS