Ansök till EU:s Innovationshuvudstad 2017

2017-03-28

Är din stad innovationsdriven och satsar på att övervinna sociala utmaningar? Då ska du söka dig till EU:s innovationshuvudstad, iCapital 2017!

Nu har ansökan öppnat till EU:s Innovationshuvudstad - iCapital 2017.

Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning och innovation, lanserade den 22 mars tävlingen där den staden som framgångsrikt har experimenterat med lösningar, så kallade ”testbädd”, för nya och innovativa projekt medborgardrivna potentiella lösningar på relevanta sociala utmaningar. Första pris är 1 000 000 Euro.  

Tävlingen är öppen för städer som;
- Har över 100 000 invånare (i områden där det inte finns någon stad med det befolkningsantalet är den största staden berättigad att ansöka)
- Är ett EU-land eller en region med koppling till EU:s program Horisont 2020, det vill säga EU:s forskning och innovationsprogram
- Tänjer på gränserna för innovativa koncept, processer, verktyg och regeringsmodeller som en språngbräda för innovation
- Hjälper medborgare att engagera sig i innovationsprocessen och tillvaratar deras idéer
- Hjälper sin stad mot att bli attraktiv som förebild för andra städer
- Stärker det lokala ekosystemet genom att implementera innovativa exempel

Priser
Vinnaren av tävlingen kommer att annonseras i november 2017. Tre pris kommer att delas ut för det bästa statsinitiativet för att skapa en inspirerande forskningsmiljö:

Vinnaren av EU:s Innovationshuvudstad 2017: 1 000 000 Euro
Andra pristagare: 100 000 Euro
Tredje pristagare: 100 000 Euro

Sista dagen att ansöka är 21 Juni 2017.

För mer information och ansökan, klicka här

/Sanna Schumacher 

Nyheter

 • Ansökan öppen till iCapital 2018

  2018-03-13

  EU-kommissionen delar årligen ut pris till årets ”Europeiska Innovationshuvudstad”. Staden som blir utvald får utöver titeln även en prissumma på 1 miljon euro. De städer som placeras på platserna 2-5 på listan tilldelas också en mindre prissumma på 100 000 euro vardera. Sista ansökningsdagen är 21 juni 2018 och vinnarna presenteras i november 2018.

 • Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

  2018-03-12

  EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

 • 50 miljoner extra till IT-säkerhet under 2018

  2018-02-28

  Med ambitionen att skapa ett brett kompetensnätverk inom IT-säkerhet samt i framtiden starta ett europeiskt forskningscenter inom området investerar EU-kommissionen ytterligare 50 miljoner euro på IT-säkerhet under 2018. Pengarna, som egentligen var allokerade att finansiera projekt inom IT-området år 2020, omprioriteras nu och flyttas till 2018. Syftet är att stärka EU:s möjligheter att utveckla och säkra den digitala inre marknaden.

 • Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

  2018-02-14

  Den 31 januari arrangerades en nationell konferens om smart specialisering (S3) i Luleå av Region Norrbotten och Tillväxtverket. Fokus under dagen var hur samverkan kan attrahera resurser till specifika platser. Talare från Sverige och EU diskuterade hur de arbetar med attraktivitet där flera fokuserade på hur norra Sverige hanterar frågan.

 • EU:s roll i digitaliseringen av vårdsektorn

  2018-02-06

  I över ett decennium har digital vård positionerats som ett ämne högt upp på EU:s politiska agenda. Med anledning av EU-kommissionens ståndpunkt angående digital vård kopplat till den gemensamma digitala marknaden som ska publiceras senare i vår har European Policy Centre (EPC) utkommit med en publikation som sonderar terrängen och belyser fördelar samt problem kring detta relativt färska policyområde.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS