Vad tycker du om EU:s gränsöverskridande vård?

2017-10-02

EU-kommissionen presenterade den 20 juli 2017 ett samråd angående en förändring av vård och omsorg i den Digitala Interna Marknaden. Samrådet avser belysa vikten av policy åtgärder för digital innovation inom vård och omsorg i Europa samt samla in synpunkter på vad policyn bör beröra.

Samrådet ska ämna till att svara på hur berörda ser på gränsöverskridande tillgång till och användning av personlig vårdinformation. Vad som anses om en gemensam europeisk användning av resurser så som digital infrastruktur och datakapacitet för att fortskynda forskning, sjukvårdsutveckling och personspecifik vård. Samt hur man ställer sig till en vidare upptagningsbas av digital innovation där man kan inkludera medborgares återkoppling och inreaktion mellan patienter och vårdgivare.

171002 vård digitalisering

Den redovisning av opinion som lagts fram efter halva tiden föreslår att kommissionen ska rikta fokus på att ta existerande lagstiftning i beaktning vid ökad användning av digital vård och omsorg. Att skydda personliga data, värna om patienters rättigheter och elektronisk identifiering med främst fokus på en säker tillgänglighet till vårdjournaler och säker delning av denna information över gränser. Samt att ge människor större möjlighet att ansvara för sin egen vård.

Vem kan tycka till?

Medborgare, vårdtagarorganisationer, vård och omsorgspersonal är tillfrågade att svara på samrådet såväl som offentliga myndigheter, forskare, industrier, investerare och andra som använder sig av digitala vård- och omsorgsverktyg. Svaren skall vara inskickade senast den 12 oktober 2017. Resultaten av samrådet och konsultationen ska resultera i ett nytt förslag som väntas bli färdigt i slutet av 2017.

Läs mer om samrådet här.

/ Lovisa Jonsson

Nyheter

 • Forskning och innovation under kommande långtidsbudget – uppdatering av förhandlingsläget

  2018-12-19

  Ett halvår har nu gått sedan Kommissionen i maj och juni lade fram sitt förslag på långtidsbudget samt de program och fonder som den styr för perioden 2020-2027. Sedan dess pågår flitiga förhandlingar diskussioner om innehållet mellan EU:s institutioner, men även om mycket ännu är oklart så är det tydligt att forskning och innovation är högt på agendan med en kraftigt utökad budget för Horizon Europe som rymmer merparten av unionens engagemang på området. Det är även tydligt att det kommer en rad nya inslag i programmet som kommer att påverka utlysningar och fördelnings av forskningsmedel och därmed delvis förändra hur norra Sveriges aktörer kan arbeta med programmet. Här kommer en uppdatering av förhandlingsläget om forskning och innovation i den kommande programperioden.

 • Ny plattform för forskningsdata

  2018-12-05

  EU har lanserat en ny plattform, European Open Sience Cloud, där data från forskningsverksamhet ska kunna tillgängliggöras för andra forskare.

 • Snabbare utbyggnad av 5G

  2018-11-21

  Den 14 november röstade Europaparlamentet för ett förslag som ska skynda på utvecklingen av Europas 5G-nät. 5G är nästa generation telekommunikationssystem som kopplar trådbunden och trådlös kommunikation och ger extremt hög bandbredd till användare och anslutna objekt som mobiltelefoni och datorer men även hushållsapparater, sensorer och bilar.

 • Umeå finalist i iCapital

  2018-10-24

  Umeå har passerat nästa steg i utnämningen till European Capital of Innovation Awards och står nu som en av sex finalister till utmärkelsen och prissumman på 1 miljon Euro.

 • Region Västerbotten presenterade innovationsloop i Bryssel

  2018-10-24

  Region Västerbotten visade upp sitt koncept för öppen social innovation, innovationsloopen, vid ett seminarium vid European Week of Regions and Cities i Bryssel den 11 oktober. Under seminariet, som arrangerades i samarbete med det europeiska Interregprojektet Osiris, lyftes vikten av medborgardriven utveckling och internationella samarbeten i regional utveckling för att lösa samhällsutmaningar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS