University of Strasbourg söker partners inom Horisont 2020 projekt

Syfte

University of Strasbourg söker samarbetspartners bland forskningsorganisationer och universitet för att ansöka om stöd för att implementera jämställdhetsstrategier. Detta är en del av Horisont 2020 utlysningarna. Tanken är att jämställdhetsstrategierna ska skapa stora institutionella förändringar i organisationerna som ansöker om stödet. Genom implementering av strategierna är målet att bland annat ta bort hinder som finns vid rekrytering av kvinnor och vid deras karriärutveckling i forskningsorganisationer. Projektet ska helst vara över 48 månader.

Berör

- Universitet
- Forskningsorganisationer

Övrigt

Mer information om SwafS-09-2018-2019
Utlysningarna
(pdf)

Kontakt

För mer information, kontakta:
Isabelle.Kraus@ipcms.unistra.fr

(Skicka också kopia till: dreminiac@unistra.fr och communication@bureau-alsace.eu) 

Deadline

den 10 april 2018