Gränssamarbete

EU-samarbetets kärna är den inre marknaden. EU har som målsättning att nationsgränserna inte ska utgöra något som helst hinder för individer, företag och institutioner. Samarbete över nationsgränser och mot tredje land är något som EU stimulerar och vill se mer av. Flera viktiga EU-initiativ har tagits inom gränssamarbete, exempelvis Nordlig Dimension och Östersjöstrategin. Arbetet för att uppnå en inre marknad är något EU och medlemsländerna kontinuerligt jobbar med för att förverkliga.

Gränsöverskridande samarbete av högsta vikt för norra Sverige. Regionen gränsar både mot Norge och Finland och är en del i Barentsregionen samt Sápmi. För norra Sverige är det därför viktigt att arbetsmarknader och samhällsservice kan utvecklas över nationsgränserna utan hinder. Regional och lokal nivå måste ha en tydlig roll och inflytande. För näringslivet i norra Sverige måste gränsövergångarna vara enkla och effektiva.

North Sweden arbetar med att bevaka och påverka EU-frågor som berör gränsöverskridande samarbete med särskild tonvikt på EU:s Östersjöstrategi men även EU:s inre marknad. North Sweden ger även stöd till regionen för medverkan i EU-finansierade program genom att bevaka sektorsprogram och stimulera förmågan att kombinera strukturfonderna med sektorsprogrammen.

Nyheter på området

 • Juncker: Fem scenarier för EU

  2017-03-01

  EU-kommissionen ger medlemsländerna och medborgarna fem olika scenarier för unionens framtid att ta ställning till.

 • Östersjöregionens implementeringsstrategi för blå hållbar tillväxt växer fram

  2016-10-18

  EU-kommissionen har påbörjat arbetet med en implementeringsstrategi för agendan för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. EU-kommissionen antog agendan år 2014 som belyser den stora utvecklingspotentialen i Östersjöregionens marina ekonomi i och med regionens innovations- och konkurrenskraft. Nu planerar EU-kommissionen en process med olika aktiviteter under 10 månader för att inkludera och nå olika intressenter för att tillvarata dessa unika egenskaper.

 • NSPA om OECD och Arktis

  2016-10-05

  Styrgruppen för nätverket NSPA samlades för att diskutera den pågående OECD-studien som nu är sin slutfas, EU:s Arktisk policy, samt gemensamma aktiviteter i framtiden.

 • Ny strategiguide för innovation i Östersjöområdet

  2016-10-04

  Med sina 85 miljoner invånare blir Östersjöregionen något helt annat än vad länderna är var för sig. I september lanserades en ny strategi för utvecklingen av Östersjöregionens innovationssystem.

 • Regionerna i manifestation

  2016-10-04

  Den 28 september i Bryssel samlades regioner och lokala organisationer från hela Europa för att framföra vikten av ett EU som främjar regional utveckling.

 • Ny utlysning ska främja entreprenörskap hos unga och nya invandrande personer

  2016-09-20

  EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap, samt små och medelstora företag har öppnat en utlysning för att finansiera projekt för entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad riktad till gruppen nya och unga invandrare från länder utanför EU.

 • Tyck till om sociala rättigheter i EU! En chans att påverka EU

  2016-09-16

  Ett offentligt samråd om den europeiska pelaren för sociala rättigheter är nu öppet. EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering vill veta vad ni tycker. Var med och tyck till!

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS