Arctic Futures Symposium 2017

Syfte

North Sweden, som en del av Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), bjuder in tillsammans med den internationella polarstiftelsen till ett symposium om framtiden för Arktis (Arcitc Futures Symposium).

Som en årlig konferens om arktiska frågor i Bryssel, är Arctic Futures Symposium ett forum för ett brett utbud av arktiska experter och intressenter för att diskutera viktiga frågor om en del av världen som vinner allt mer uppmärksamhet på den internationella arenan. Konferensen ger medlemmar i de europeiska institutionerna, regionala företrädare och arktiska intressenter möjlighet att diskutera olika utmaningar och frågor som Arktis står inför idag. 

Årets konferens kommer att fokusera på  smarta  investeringar och hur man ska främja en hållbar utveckling i Arktis. Bland inbjudna talarna från regionen finns. Från regionen medverkar Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten och Bo Krogvig, kommunikationsdirektör LKAB. Mikael Janson, direktör på North Sweden European Office, är moderator.

 

Datum

den 20 november 2017

Plats

Bryssel