Barentssamarbetet firar 25 år

Syfte

Barentssamarbetet, vari de nordligaste delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland ingår är en unik sammanställning av aktörer i europeiska Arktis.

I 25 år har samarbetet resulterat i både genomslående övergripande dialoger i regionen men även i arbeten och gränsöverskridande samarbeten i mindre skala mellan de medverkande regionerna och dess invånare. Den unika plattformen involverar EU som deltagande partner men samarbetat involverar även Danmark och Island tillsammans med representanter från ursprungsbefolkningen i regionerna.

För att fira att samarbetet nu existerat i 25 år ska ett seminarium med temat ”Fostering Common Opportunities in the European Arctic” äga rum på Svenska Representationen i Bryssel den 5 juni kl. 08.30 – 13.00. Seminariet fokuserar på vad Barentssamarbetet de senaste 25 åren givit för resultat samt lyfter diskussioner kring hur gränsöverskridande samarbete mellan regioner bäst bedrivs i norra Europa. Seminariet ska även fokusera på hur samarbetet bör utvecklas i framtiden.

Arktis i geografisk kontext har fått en växande betydelse tack vare de mångtaliga utmaningar som området berörs av. Dessa utmaningar medför dock även flertalet möjligheter, dock är det möjligheter som endast kan tas tillvara på genom starkt regionalt samarbete och ett gemensamt mål för det arktiska området. Detta samarbete är även väsentligt om problem på global skala såsom de globala miljöhoten skall kunna tacklas.

På Seminariet ska en rad betydelsefulla talare från Sverige, Norge, Finland, Ryssland och EU presentera föredrag, exempel och lösningar kring samarbetet. Aktörer från regionerna kommer även finnas på plats för att uppvisa konkreta exempel på vad samarbetet resulterat i och hur det gynnar regionerna, men även hur det fortsättningsvis ska göra det. Efteråt följer en paneldebatt med representanter från regionerna.

Agendan för seminariet finner ni här: 

Registrera er till evenemanget här:

Datum

den 5 juni 2018

Plats

Svenska Representationen i Bryssel

Övrigt

När: Tisdag den 5:e juni 8.30-13.00. Efteråt följer en lunch för att fira det nu 25 år långa Barentssamarbetet.