EU:s strategi för Östersjön

Syfte

Nu är det dags för det 8:de forumet i EUSBSR:s regi i samarbete med CPMR och EU- Kommissionen i Berlin. Omkring 800 personer från regeringar, internationella organisationer, NGO´s, universitet, lokala och regional administrationer och affärslivet kommer under två dagar att diskutera relevanta frågor för Östersjöregionen. 

Temat för denna konferens är sammanhållning. Syftet är att lyfta fram och intensifiera kontakterna genom Österssjöregionen genom att inkludera omkringliggande regioner och på så sätt utveckla en bättre förståelse för den andres perspektiv. 

Berör

Dig som har en nyckelroll inom Österssjöregionen på lokal, regional, nationell eller EU- nivå. 

Datum

den 13 juni 2017

Plats

Berlin

Kontakt

David Matzek-Lichtenstein

Desk officer EUSBSR

as-oss-seminars@diplo.de