Infomöte om Botnia-Atlanticaprogrammet

Syfte

Informationsmöte om utlysningarna inom EU-programmet Botnia-Atlantica för nästa ansökningsperiod 2018 anordnas den 17 januari 2018 i Umeå. Där kommer förutsättningarna för ett projekt presenteras men det finns även möjlighet att individuellt visa upp sina projektidéer för handläggare för programmet. Mer information om mötet hittar du här.

EU-programmet Botnia-Atlantica 2014-2020 finansierar samarbetsprojekt i Finland, Norge och Sverige mellan regionerna i de olika länderna. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) finansierar programmet med ungefär 36 miljoner euro. Mer information om programmet finns här

Anmäl dig till info@botnia-atlantica.eu senast den 20 december 2017.

Datum

den 17 januari 2018

Plats

Umeå