JPI Urban Europe Policy Conference i Bryssel 2019

Syfte

Den 12 februari arrangeras konferensen, JPI Urban Europe Policy Conference i Bryssel

Syftet med konferensen är att diskutera övergången och implementeringen av SRIA 2.0. Under konferensen beskrivs hur socio-tekniska innovationer kan underlätta övergången till ett hållbart samhälle. Konferensen är en möjlighet att ta del av andras aktörers kunskaper samt kunna bidra med egna. 

Konferensens medorganisatör är European Committee of the Regions samt European Commission DG RTD

 

Berör

Konferensen målgrupp är intresserade aktörer inom hållbar gränsövergång i staden, som forskare, representanter för organisationer och medlemsländer, nätverk och institutioner inom EU.

Datum

den 12 februari 2019

Kontakt

Klara Broms Seving Communication Officer

JPI Urban Europe Management Board

events@jpi-urbaneurope.eu

+46 708 963 278