Kulturarv i Europa: En brygga mellan det förflutna och framtiden

Syfte

Är du intresserad av Europas mångfald, gemensamma historia och det rika kulturlivet som utgör Europa idag? Den 26 juni arrangerar Europaparlamentet en högnivåkonferens “Kulturarv i Europa: en brygga mellan det förflutna och framtiden”.
Ungefär 300 000 personer beräknas arbeta direkt i EU:s kultursektor. Sektorn svarar indirekt för upp till 7,8 miljoner arbetstillfällen. Högnivåkonferensen syftar till att öka medvetenheten om den sociala och ekonomiska betydelsen av kultur och arv. Konferensen sker samtidigt som europeiska året för kulturarv 2018. Med året vill EU få fler människor att upptäcka och engagera sig i Europas kulturarv på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.
Svenskarna ägnar sig mer åt kulturarv än andra européer i genomsnitt, visar en Eurobarometer-opinionsundersökning som publicerades inför kulturarvsåret. Över hälften av svenskarna besöker regelbundet museer, monument, festivaler och konserter. Undersökningen visar också att 87 % av svenskarna anser att kulturarvet är viktigt.
Välkända gäster på talarlistan
Konferensen organiseras på talman Tajanis initiativ och i nära samarbete med utskottet för kultur och utbildning, som leds av Petra Kammerevert. Den sammanför politiska ledare, beslutsfattare och intressenter, liksom några välkända gäster för att diskutera utmaningarna inom sektorn, i tre paneler:
Kulturarv 
Bevara och främja kulturarv
Innovation och ekonomisk potential i kulturarv
Vid panelerna kommer konstnärer, kockar, arkitekter, designers, och fotografer att delta tillsammans med intressenter för att avge sina vittnesskildringar. Det kommer också att vara två livemusikframträdanden och en utställning om dataspel.
Anmäl dig nu för att delta. Registreringen är öppen till 20:e juni. 
Program på engelska finns här: 
Välkommen!

Är du intresserad av Europas mångfald, gemensamma historia och det rika kulturlivet som utgör Europa idag? Den 26 juni arrangerar Europaparlamentet en högnivåkonferens “Kulturarv i Europa: en brygga mellan det förflutna och framtiden”.

Ungefär 300 000 personer beräknas arbeta direkt i EU:s kultursektor. Sektorn svarar indirekt för upp till 7,8 miljoner arbetstillfällen. Högnivåkonferensen syftar till att öka medvetenheten om den sociala och ekonomiska betydelsen av kultur och arv. Konferensen sker samtidigt som europeiska året för kulturarv 2018. Med året vill EU få fler människor att upptäcka och engagera sig i Europas kulturarv på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Svenskarna ägnar sig mer åt kulturarv än andra européer i genomsnitt, visar en Eurobarometer-opinionsundersökning som publicerades inför kulturarvsåret. Över hälften av svenskarna besöker regelbundet museer, monument, festivaler och konserter. Undersökningen visar också att 87 % av svenskarna anser att kulturarvet är viktigt.

Välkända gäster på talarlistan

Konferensen organiseras på talman Tajanis initiativ och i nära samarbete med utskottet för kultur och utbildning, som leds av Petra Kammerevert. Den sammanför politiska ledare, beslutsfattare och intressenter, liksom några välkända gäster för att diskutera utmaningarna inom sektorn, i tre paneler:

  • Kulturarv 
  • Bevara och främja kulturarv
  • Innovation och ekonomisk potential i kulturarv

Vid panelerna kommer konstnärer, kockar, arkitekter, designers, och fotografer att delta tillsammans med intressenter för att avge sina vittnesskildringar. Det kommer också att vara två livemusikframträdanden och en utställning om dataspel.

 

Anmäl dig nu för att delta. Registreringen är öppen till 20:e juni. 

Program på engelska:

 

Datum

den 26 juni 2018

Plats

Bryssel, Europaparlamentet