NSPA Forum 2019

Syfte

Den 15-16 maj arrangerar Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) årets forum, som denna gång går av stapeln i Tromsø i Norge.

På konferensen kommer ett av ämnena vara OECD-rapporten om NSPAs regioner, så väl som den nya Arktiska investeringsplattformen. Konferensen kommer också att beröra arbetsmarknadsfrågor och kompetensutveckling inom NSPA, kan Interreg vara en del av lösning?

NSPA forum kommer att bidra till att skapa möjliga lösningar för problem som uppstår i den arktiska miljö som regionerna befinner sig i. Utöver detta kommer NSPA Forum att diskutera hur regionerna ska hålla sig uppdaterade och informerade om diskussioner och beslut som fattas på EU-arenan under 2019.

Berör

Samtliga aktörer som intresserar sig för NSPAs regioner såsom individer, företag, offentlig förvaltning, akademi. 

Datum

den 15 maj 2019

Plats

Tromsø

Kontakt

Mikael Janson
North Sweden European Office
+32 (0)485 14 69 66