Save the Baltic sea for real

Syfte

EU:s strategi för Baltiska havsregionen (EUSBSR) möjliggör framsteg - är det tillräckligt?

Hand i hand med den informella Batlic Sea-gruppen i Europaparlamentet, EUSBSR och Östersjökommissionen för CPMR, kommer SEARICA att organisera en diskussion om hur man ska rädda Östersjön strax efter sommaruppehållet.
Farliga ämnen som kemisk kontaminering och plast utgör fortfarande stora hot i Östersjöområdet. EU-strategin för Östersjöområdet har samlat intressenter som har uppnått framsteg under de senaste nio åren. Är detta framsteg tillräckligt? Vi vill uppdatera dig om pågående aktiviteter och resultat från projekt i Östersjöområdet och inleda en politisk diskussion och förbereda framtida policyrekommendationer. Vårt mål är att utveckla en närmare dialog med relevanta organ och aktörer i Bryssel, särskilt Europaparlamentet som initiativtagare till den första makroregionala strategin i EU och överföra relevanta resultat och rekommendationer till politiken.

North Sweden arrangerar den 5 september i Europaparlamentet genom nätverket informal Baltic Sea Group och i samverkan med Europaparlamentets intergrupp för Seas, Rivers, Islands & Coastal Areas (SEARICA) och EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR) samt Östersjökommissionen för CPMR, en diskussion om hur Östersjön ska kunna räddas från plaster, gifter och nedsmutsning.

Farliga ämnen som kemisk kontaminering och plast utgör fortfarande stora hot i Östersjöområdet. EU-strategin för Östersjöregionen har samlat intressenter som har uppnått framsteg under de senaste nio åren. Men är dessa framsteg tillräckligt? EUSBSR vill uppdatera dig om pågående aktiviteter och resultat från projekt i Östersjön och inleda en politisk diskussion och förbereda framtida policyrekommendationer. Deras mål är att utveckla en närmare dialog med relevanta organ och aktörer i Bryssel, särskilt Europaparlamentet som initiativtagare till den första makroregionala strategin i EU och överföra relevanta resultat och rekommendationer till politiken.

Berör

Alla aktörer som är intresserade av miljövänlig utveckling i Östersjöregionen.

5 september 2018, 08.30- 13.00, Europaparlamentet ASP 3G2. Ta med pass för identifiering.

Registrera dig här senast den 29 augusti.

Läs mer på deras hemsida

Datum

den 5 september 2018

Plats

Europaparlamentet