Save the date: REGINA- Avlägsna samhällen och resursbaserade industrier

Syfte

Vi förbereder oss inför storskaliga investeringar i små samhällen, fokus under konferensen blir därför att diskutera ”hands on”- tillvägagångssätt för lokal smart specialisering. Hur skapar vi lokala strategier för att omfamna unika utvecklingsmöjligheter och utmaningar i norra glesbefolkade områden?

Delta vid konferens med tema REGINA-projektet i Rovaniemi den 11 september 2018.

Vad händer om en gruva öppnar, en ny industri utvecklas eller en gammal dör ut? Hur kan ett avlägset glesbefolkat samhälle reagera på dessa typer av markanta socioekonomiska förändringar? Och vilka verktyg behövs för att förbereda inför och hantera en sådan utmaning?

De tre senaste åren har REGINA – ett EU-sponsrat projekt med partnerkommuner i Norra Finland, Sverige, Norge, Scotland och Grönland – utvecklat en plattform av verktyg och praktisk kunskap över hur avlägsna glesbefolkade samhällen bättre kan förbereda sig själva inför storskalig utveckling såsom nya gruvprojekt eller initiativ inom energisektorn. Förändringar skapar möjligheter men starka strategier behöver vara på plats i syfte att säkerställa att den positiva potential som finns tas till vara på. REGINA har utvecklat ett ramverk som sätter upp strategier i syfte att maximera resurser och undvika eventuella konflikter som kan uppstå vid kontakt med utmaningar. Detta för att i det långa loppet kunna förutse framtida utvecklingar och behålla affärsförmåner i det lokala samhället i regionerna.

Berör

Det är Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio som håller i konferensen för medverkande regioner och aktörer.

Konferensen kommer att inkludera presentationer kring REGINA-projektet samt presentationer med ledande politiker och utövare. Fallstudier kommer även att presenteras, liksom erfarenheter from ett flertal kommuner och andra partners i projektet. Förhoppningsvis kan dessa bringa inspiration till dig och ditt lokala samhälle kring hur man bäst möter framtida utvecklingsutmaningar.

Datum

den 11 september 2018

Plats

Rovaniemi, Finland

Övrigt

Konferensen inkluderar möjligheten att delta vid en utflykt till Sodankylä kommun och Boliden Kevitsa gruva den 12 september.

Läs mer om REGINA-projektet och anmäl dig till konferensen på deras hemsida 

Det preliminära programmet finns att tillgå här

Kontakt

Johanna Saariniemi

johanna.saariniemi@ulapland.fi

Telefon: +358 40 484 4351