Nyheter på området

Här finner du nyheter om gränssamarbete.

Nyheter på området

 • Tjänst som rådgivare på Internationella Barentssekretariatet

  2010-03-11

  Sverige finansierar en tjänst som rådgivare på Internationella Barentssekretariatet.

 • Medel avsatta för att underlätta gränspendling

  2010-02-19

  Den nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson gläds åt beslutet som främjar ökad rörlighet över de nordiska gränserna.

 • Tjänstehandel inom EU förenklas

  2010-01-07

  Vid årsskiftet blev det enklare för tjänsteföretag att bedriva verksamhet över gränserna i Europa i och med att det nya tjänstedirektivet trädde i kraft. EU hoppas nu på mer handel över gränserna.

 • Gränshindersamarbete

  2009-12-11

  GrenseTjänsten i Morokulien har fått uppdrag av regeringen att, tillsammans med aktörer från Norrbotten, genomföra en undersökning om hur gränshinderssamarbete i Nordkalotten kan etableras.

 • Förstudie påbörjas för Rock Art i Sápmi

  2009-12-10

  Västerbottens läns landsting meddelar att Västerbottens museum får 150 000 kronor för att genomföra en förstudie om det internationella projektet Rock Art in Sápmi.

 • Ökad kommunikation för ett fördjupat Östersjösamarbete

  2009-12-09

  Region Västernorrland höll i december en konferens om den regionala utvecklingen i Östersjöregionen tillsammans med den polska regionen Wielkopolska. Titeln för konferensen var "How can the EU Strategy for the Baltic Sea Region help boost regional development?”.

 • Ansökningsomgång inom Kolarctic efter årsskiftet

  2009-12-03

  När övervakningskommitten för Kolarctic möttes under slutet av november i Rovaniemi, Finland beslutades det att den första ansökningsomgången inom programmet öppnas den 11 januari 2010.

 • Akademi Norr och Cornwall inleder samarbete

  2009-11-26

  Akademi Norr och Cornwall inleder ett projektsamarbete inom ramen för Interreg 4C.

 • Partnerskap; ett ledord i den ryska debatten

  2009-11-26

  Under onsdag morgon höll Rysslands forne utrikesminister Igor Ivanov ett informationsmöte om relationen mellan Ryssland och Europa, utvecklandet av strategiska partnerskap och ökad dialog om energikällor och utveckling.

 • Sverige ordförande i Barentsrådet

  2009-10-29

  Den 15 oktober tog Sverige över det två år långa ordförandeskapet i Barents Euro-Arktiska Råd (BEAC). Eko-effektiv ekonomi står högst upp på agendan.

Prenumerera på Nyheter via RSS