Nyheter på området

Här finner du nyheter om gränssamarbete.

Nyheter på området

 • Nytt nordligt partnerskap för transport

  2008-10-31

  På den Nordliga dimensionens ministermöte i S:t Petersburg den 28 oktober beslutades att tillföra ytterligare ett intresseområde till det regionala samarbetet mellan EU, Island, Norge och Ryssland. Utöver de existerande miljö- och hälsopartnerskapen kommer även ett partnerskap för transport och logistik att upprättas.

 • Arbetet med Östersjöstrategin fortskrider

  2008-10-06

  Med anledning av det pågående EU-arbetet med att ta fram en strategi för Östersjöregionen anordnades den 29-30 september en konferens i Stockholm.

 • Gränsöverskridande samarbete om öppen programvara

  2008-09-30

  Institutionen för informatik och Ladokenheten vid Umeå universitet har tillsammans med Vasa yrkeshögskola beviljats medel, 16,3 miljoner kronor, för ett treårigt projekt om öppen programvara.

 • Barentsområdets säkerhetspolitiska betydelse

  2008-06-30

  "Via länken nedan hittar ni dokumentation från den säkerhetspolitisk konferensen - Barentsområdets betydelse för säkerhet och stabilitet i Norra Skandinavien - som hölls i Luleå den 23 juni 2008."

 • iBSG seminarium om Östersjöstrategin

  2008-06-23

  iBSG (Informal Baltic Sea Group) är ett nätverk som representerar 57 Brysselbaserade regionkontor och organisationer runt Östersjön. Den 4 juni anordnade North Sweden, tillsammans med andra regionkontor inom nätverket, ett mycket välbesökt seminarium om EU:s kommande Östersjöstrategi. Nu är presentationerna tillgängliga

 • Ställ ut på årets InterReg Forum!

  2008-05-14

  2-3 oktober anordnas för andra gången ett InterReg Forum där du får tillfälle att marknadsföra potentialen inom ditt program.

 • Östersjöprogrammet 2007-2013 godkänt!

  2008-01-07

  Den 21 december godkände Kommissionen Östersjöprogrammet för perioden 2007-2013.

 • Ny Östersjöstrategi år 2009

  2007-12-19

  Under 2007 års sista toppmöte uppmanade EU:s stats- och regeringschefer kommissionen att lägga fram ett förslag till en ny Östersjöstrategi.

 • Gränsöverskridande vård i Norrbotten – ett föredöme i Europa

  2007-10-11

  I Norrbotten finns en lång tradition av gränsöverskridande samverkan, inte minst inom vårdsektorn. Under Open Days i Bryssel har Norrbottens läns landsting därför arrangerat en workshop på temat patientrörlighet i gränsområden.

 • Projektidéer till Interreg IV B BSR

  2007-09-17

  Över 100 deltagare och 29 projektidéer lockades till Östersjöprogrammets, BSR:s, forum för partnersök i Finland förra veckan.

Prenumerera på Nyheter via RSS