Nyheter på området

Här finner du nyheter om gränssamarbete.

Nyheter på området

 • Resolution kring Rysslands del i ENPI

  2009-05-28

  Barents Regionråd uppmanar i en nytagen resolution att EU och Ryssland snarast får till ett avtal kring ENPI.

 • Barentsregionens roll i Europa

  2009-05-15

  I onsdags arrangerade Barents regionråd ett seminarium om Barentsregionen och dess roll i Europa där North Sweden deltog.

 • Öppet hus på skolor med Comenius partnerskap

  2009-04-20

  Den här veckan öppnar skolor över hela Europa sina dörrar för att visa upp resultaten av sina internationella projekt inom Comeniusprogrammet. Åtta av dessa skolor finns i Norr- och Västerbotten.

 • Gränsöverskridande projekt beviljas pengar

  2009-01-30

  Igår den 29 januari höll Interreg IV A Nord sitt tredje styrkommittéemöte i Tromsö. Interreg IV A Nord är ett EU program som under perioden 2007-2013 stöttar gränsöverskridande samarbeten med målsättningen att stärka social utveckling genom stöd till samarbete över nationsgränser.

 • Nytt nordligt partnerskap för transport

  2008-10-31

  På den Nordliga dimensionens ministermöte i S:t Petersburg den 28 oktober beslutades att tillföra ytterligare ett intresseområde till det regionala samarbetet mellan EU, Island, Norge och Ryssland. Utöver de existerande miljö- och hälsopartnerskapen kommer även ett partnerskap för transport och logistik att upprättas.

 • Arbetet med Östersjöstrategin fortskrider

  2008-10-06

  Med anledning av det pågående EU-arbetet med att ta fram en strategi för Östersjöregionen anordnades den 29-30 september en konferens i Stockholm.

 • Gränsöverskridande samarbete om öppen programvara

  2008-09-30

  Institutionen för informatik och Ladokenheten vid Umeå universitet har tillsammans med Vasa yrkeshögskola beviljats medel, 16,3 miljoner kronor, för ett treårigt projekt om öppen programvara.

 • Barentsområdets säkerhetspolitiska betydelse

  2008-06-30

  "Via länken nedan hittar ni dokumentation från den säkerhetspolitisk konferensen - Barentsområdets betydelse för säkerhet och stabilitet i Norra Skandinavien - som hölls i Luleå den 23 juni 2008."

 • iBSG seminarium om Östersjöstrategin

  2008-06-23

  iBSG (Informal Baltic Sea Group) är ett nätverk som representerar 57 Brysselbaserade regionkontor och organisationer runt Östersjön. Den 4 juni anordnade North Sweden, tillsammans med andra regionkontor inom nätverket, ett mycket välbesökt seminarium om EU:s kommande Östersjöstrategi. Nu är presentationerna tillgängliga

 • Ställ ut på årets InterReg Forum!

  2008-05-14

  2-3 oktober anordnas för andra gången ett InterReg Forum där du får tillfälle att marknadsföra potentialen inom ditt program.

Prenumerera på Nyheter via RSS