Nyheter på området

Här finner du nyheter om gränssamarbete.

Nyheter på området

 • OECD-besök med seminarium

  2016-01-18

  OECD:s experter besöker Norra Sverige i februari för att samla in information för den kommande analysen. Besöket avslutas med ett seminarium 25/2 i regi av NSPA.

 • Finland har nu ordförandeskapet i Barents

  2015-11-18

  Barents regionala råd samlar 13 län och en företrädare för ursprungsbefolkningarna i de nordligaste delarna av Finland, Norge, Sverige och nordvästra Ryssland. Både Västerbotten och Norrbotten är medlemmar i Barentsregionen (BRC).

 • Länken mellan Europa och Arktis

  2015-11-18

  Den 17 och 18 november anordnades i Bryssel två fullspäckade dagar kring Arktis och EU i den serie av aktiviteter som är i de arktiska frågorna på EU-arenan.

 • Ta chansen till kulturutbyte för städer och regioner

  2015-11-04

  Inom ramen för initiativet kultursamarbete mellan städer och regioner i Europa, har den andra utlysningen öppnat för intresserade som vill delta i ett eller flera studiebesök som pågår från februari till april 2016. I utlysningen efterfrågas städer och regioner som är intresserade att medverka på studieresor till annan stad i syfte att utbyta erfarenhet och kunskap.

 • NSPA-seminarium om tillväxt från Norr

  2015-10-21

  Den 12 oktober i samband med Open Days, regionernas och städernas vecka i Bryssel, arrangerade North Sweden European Office tillsammans med NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) ett seminarium med mingel på Mid Sweden European Office om regional tillväxt i Arktis. Ca 60 personer samlades för att lyssna på talarna och träffa sina NSPA-kollegor. Syftet med seminariet var att lyfta fram rapporten Tillväxt från norr som publicerades i januari 2015 och diskutera möjligheter för att uppnå hållbar tillväxt i europeiska Arktis. Tillväxt från norr är en samproduktion av en expertgrupp som inrättades av statsministrarna i Norge, Sverige och Finland i april 2014.

 • EU-pris till svensk region för smart tillväxt

  2015-10-21

  Under prisceremonin för RegioStar Awards delades priset för Smart Tillväxt ut till bland annat Västsverige, för deras arbete med att stötta tillväxtpotential för små företag i en digital ekonomi. Priset delades i år ut under Open Days, EU:s vecka för städer och regioner.

 • Sammanhållningspolitikens roll för integration och migration

  2015-10-06

  I ett uttalande den 23 september trycker Corina Crețu, EU-kommissionär för regional- och stadspolitik, på vikten av god integration och sammanhållningspolitik i och med den den ökade vågen av flyktingar.

 • OECD-seminarium i Kirkenes

  2015-10-06

  OECD-studien för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) fortgår. En del av studien är att ett team från OECD gör studieresor i de sammantaget 14 regionerna I NSPA.

 • Tala om vilka hinder som finns för samarbete i EU:s gränsregioner?

  2015-09-22

  Fortfarande finns hinder för samarbete i gränsregioner – nu får du säga ditt i ett offentligt samråd som EU-kommissionen publicerat.

 • Luxembourgs prioriteringar under höstens ordförandeskap

  2015-09-22

  Den 1 juli inledde Luxemburg sitt EU-ordförandskap med temat ”En union för medborgarna”. Under sin sexmånadersperiod som ordförande vill Luxemburg lyfta fram medborgarnas och företagens perspektiv på EU-frågor.

Prenumerera på Nyheter via RSS