Nyheter på området

Här finner du nyheter om gränssamarbete.

Nyheter på området

 • Informationsträffar gällande stöd för Kreativa Europa

  2016-06-21

  I samband med att sista ansökningsdag för flera stödformer inom Kreativa Europa utgår den 5 oktober arrangeras därför två informationsträffar i slutet av sommaren för att vidare bidra med information om samarbetsprojekt, stöd till nätverksprojekt och stöd till plattformar.

 • Samråd – Europeiska pelaren för sociala rättigheter

  2016-06-20

  EU-kommissionen uppmanar alla myndigheter, organisationer och privatpersoner i EU att vara med och forma den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Ett samråd har nu gjorts tillgänglig av generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering som ska samla in synpunkter om EU:s sociala regelverk.

 • EU vill främja kultur i dess internationella arbete med en ny strategi

  2016-06-16

  EU-kommissionen har beslutat om en ny strategi som skall främja kultur inom EU:s internationella relationer. En rad olika politikområden är inkluderad i den nya strategin med en utgångspunkt att förebygga stereotypa föreställningar och fördomar med hjälp av en öppen dialog, tolerans och ömsesidig respekt.

 • Europaparlamentet ställde sig bakom flyktingundantag för Sverige

  2016-06-07

  Europaparlamentet ställde sig bakom flyktingundantaget för Sverige, som röstades igenom den 26 maj, därmed kommer Sverige att få ett års uppskov för att ta emot flyktingar inom EU:s omfördelningsprogram.

 • Sverige ska sammanlänkas till framtidens baltiska elnät

  2016-05-24

  Den planerade utbyggnaden av elproduktionskällor i Litauen kommer att resultera förbättrade förbindelser till Finland, Sverige och Polen.

 • Nu kan du anmäla dig till NSPA- forum i Mikkeli

  2016-05-09

  Nästa NSPA-forum går av stapeln i Mikkeli den 9-10 juni under temat ”NSPA in the EU post 2020”. Sista dagen för att anmäla sig är den 31 maj.

 • EU-kommissionen föreslår nya reformer av asylsystemet

  2016-04-13

  EU-kommissionen föreslår nya reformer av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS), som innefattar förändringar som ska resultera i ett ökat rättvist och hållbart system inom EU.

 • Hur kan vi undanröja hindren för gränsöverskridande samarbete?

  2016-04-11

  EU-kommissionen presenterar en rapport om hur man kan undanröja hinder för gränsöverskridande samarbete. Rapporten är resultatet av ett EU-omfattande offentligt samråd som lanserades i september 2015.

 • Söker du projektpartners? En ny virtuell plattform för EU-projekt

  2016-03-31

  Up2Europe är en webbaserad plattform med syftet att gör det möjligt att effektivt kunna utbyta idéer och hitta samarbeten inom EU-projekt.

 • Starta och utvidga projekt i Östersjöregionen

  2016-03-15

  Välkommen att söka stöd för att starta eller utvidga samarbeten som bidrar till ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt i Östersjöregionen. Ansök om finansiering från Svenska Institutet (SI) som uppmanar till att skapa samarbetsprojekt i Östersjöregionen mellan organisationer.

Prenumerera på Nyheter via RSS