Nyheter på området

Här finner du nyheter om gränssamarbete.

Nyheter på området

 • EU-kommissionen lägger fram diskussionsunderlag om EU:s framtida sociala dimension

  2017-05-10

  Med bakgrund av den vitbok som lades fram den 1 mars om olika scenarier för EU:s framtid presenterar EU-kommissionen det första diskussionsunderlag kring EU:s sociala dimension fram till 2025.

 • Ny portal för sammanhållningspolitiken

  2017-04-04

  Förra året var ett genombrott för genomförandet av sammanhållningspolitiken via de fem struktur- och investeringsfonderna under den aktuella perioden 2014–2020 menar EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik.

 • EU-kommissionen vill uppmuntra rörlighet för unga i Europa

  2017-04-03

  EU- kommissionen har lagt fram ett initiativ inom ramen för EU-programmet Erasmus +, vars syfte är att främjar lärande och rörlighet för unga européer.

 • Juncker: Fem scenarier för EU

  2017-03-01

  EU-kommissionen ger medlemsländerna och medborgarna fem olika scenarier för unionens framtid att ta ställning till.

 • Östersjöregionens implementeringsstrategi för blå hållbar tillväxt växer fram

  2016-10-18

  EU-kommissionen har påbörjat arbetet med en implementeringsstrategi för agendan för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. EU-kommissionen antog agendan år 2014 som belyser den stora utvecklingspotentialen i Östersjöregionens marina ekonomi i och med regionens innovations- och konkurrenskraft. Nu planerar EU-kommissionen en process med olika aktiviteter under 10 månader för att inkludera och nå olika intressenter för att tillvarata dessa unika egenskaper.

 • NSPA om OECD och Arktis

  2016-10-05

  Styrgruppen för nätverket NSPA samlades för att diskutera den pågående OECD-studien som nu är sin slutfas, EU:s Arktisk policy, samt gemensamma aktiviteter i framtiden.

 • Ny strategiguide för innovation i Östersjöområdet

  2016-10-04

  Med sina 85 miljoner invånare blir Östersjöregionen något helt annat än vad länderna är var för sig. I september lanserades en ny strategi för utvecklingen av Östersjöregionens innovationssystem.

 • Regionerna i manifestation

  2016-10-04

  Den 28 september i Bryssel samlades regioner och lokala organisationer från hela Europa för att framföra vikten av ett EU som främjar regional utveckling.

 • Ny utlysning ska främja entreprenörskap hos unga och nya invandrande personer

  2016-09-20

  EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap, samt små och medelstora företag har öppnat en utlysning för att finansiera projekt för entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad riktad till gruppen nya och unga invandrare från länder utanför EU.

 • Tyck till om sociala rättigheter i EU! En chans att påverka EU

  2016-09-16

  Ett offentligt samråd om den europeiska pelaren för sociala rättigheter är nu öppet. EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering vill veta vad ni tycker. Var med och tyck till!

Prenumerera på Nyheter via RSS