Nyheter på området

Här finner du nyheter om gränssamarbete.

Nyheter på området

 • Ansök om nordisk NGO-finansiering

  2016-03-01

  Det är nu möjligt att ansöka om Nordiska ministerrådets finansiering för NGO-projekt i Östersjöregionen. Finansieringen gäller projekt inom miljö, demokratiutveckling, nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbete. Sista dag att söka är 31 maj.

 • Partnersök – Forskningsprogram för integrationspolitik

  2016-02-18

  Var med och delta i ett forskningsprogram angående integrationspolitik som riktar sig mot kvinnor på flykt, projektet pågår mellan september 2016 till februari 2018.

 • Sökes - Ledande innovationspartners för aktivt och hälsosamt åldrande

  2016-02-02

  Jobbar du i framkant med för aktivt och hälsosamt åldrande? Är du intresserad av att bli en referensstad för det Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) inom aktivt och hälsosamt åldrande? Ansök senast 15 april.

 • Europeiska pelaren för sociala rättigheter

  2016-02-01

  EU-kommissionen introducerar ett utkast för framtida riktlinjer inom sysselsättning och sociala frågor.

 • Tävling: Hur ser vi på Östersjöregionen?

  2016-02-01

  Är du intresserad av Östersjöregionen och utbildning, titta hit! Maritime Education Program i Gdansk lanserar en tävling för unga studenter från Östersjöregionen. Vinnarna kommer att delta i en sommarkryssning längs med Östersjökusten.

 • På gång inom Nordiska rådet

  2016-02-01

  På mötet som ägde rum i Helsingfors den 25 och 26 januari lyfte Nordiska rådet upp frågor som ska främja det fortsatta samarbetet mellan de nordiska länderna. Deltagarna diskuterade bland annat en gemensam nordisk implementering av EU-direktiv.

 • OECD-besök med seminarium

  2016-01-18

  OECD:s experter besöker Norra Sverige i februari för att samla in information för den kommande analysen. Besöket avslutas med ett seminarium 25/2 i regi av NSPA.

 • Finland har nu ordförandeskapet i Barents

  2015-11-18

  Barents regionala råd samlar 13 län och en företrädare för ursprungsbefolkningarna i de nordligaste delarna av Finland, Norge, Sverige och nordvästra Ryssland. Både Västerbotten och Norrbotten är medlemmar i Barentsregionen (BRC).

 • Länken mellan Europa och Arktis

  2015-11-18

  Den 17 och 18 november anordnades i Bryssel två fullspäckade dagar kring Arktis och EU i den serie av aktiviteter som är i de arktiska frågorna på EU-arenan.

 • Ta chansen till kulturutbyte för städer och regioner

  2015-11-04

  Inom ramen för initiativet kultursamarbete mellan städer och regioner i Europa, har den andra utlysningen öppnat för intresserade som vill delta i ett eller flera studiebesök som pågår från februari till april 2016. I utlysningen efterfrågas städer och regioner som är intresserade att medverka på studieresor till annan stad i syfte att utbyta erfarenhet och kunskap.

Prenumerera på Nyheter via RSS