Nyheter på området

Här finner du nyheter om gränssamarbete.

Nyheter på området

 • Ny rapport om tillväxt från norr

  2015-01-28

  Den 20 januari presenterades en rapport om hur hållbar tillväxt kan skapas i det arktiska Skandinavien.

 • EU satsar på hållbar miljö- och näringslivsutveckling i norra Sverige

  2014-12-16

  Den 12 december antog EU-kommissionen ett nytt samarbetsprogram för att tackla gränsöverskridande problem i norra Sverige, Finland och Norge. Den totala satsningen är på 42 miljoner euro genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för programperioden 2014-2020.

 • NSPA-yttranden om Europa 2020-strategin och Arktis

  2014-12-03

  Northern Sparsely Populated Area har lämnat yttranden till EU-kommissionens samråd om Europa 2020-strategin samt om effektivi-sering av EU-finansiering i Arktis.

 • Makroregional strategi och havsområdesstrategi – vad är skillnaden?

  2014-10-02

  EU:s Interact-program har publicerat ett informationsdokument om skillnader och likheter mellan makroregional strategi och havsområdesstrategi.

 • Samråd kring effektivisering av EU-finansiering i Arktis

  2014-09-17

  Hur tycker du att finansieringen kan bli bättre i Arktis? EU-kommissionen öppnar för samråd kring effektivisering av EU:s finansiering i Arktisområdet.

 • Konferens om Östersjöstrategin

  2014-06-03

  Under 2-3 juni samlades omkring 1000 personer i Åbo för att diskutera hur Östersjöregionen kan växa tillsammans, för ett rikt, inkluderande och sammankopplad region. På agendan stod konkurrenskraft, viktiga samarbetsområden för företag i området, den digitala sektorns roll för ekonomisk utveckling i regionen samt den nyligen publicerade rapporten för Östersjöstrategin.

 • Förslag till Östersjöprogrammet 2014-2020 presenteras

  2014-05-20

  Den 14 maj presenterade Östersjöprogrammets programkommitté ett färdigt förslag till program som avser programperioden 2014-2020. Deltagande länders regeringar och EU-kommissionen tar det slutgiltiga beslutet om godkännande.

 • Östersjöstrategin för nybörjare

  2014-05-06

  Tillväxtverket har nyligen tagit fram en lättillgänglig broschyr med information om hur Östersjöstrategin kan användas för arbete med kommunal och regional utveckling och territoriell samverkan. Broschyren innehåller flera exempel på hur aktörer i Sverige arbetar med Östersjöstrategin.

 • Östersjöstäders synpunkter på Östersjöprogrammet

  2014-04-09

  Utkastet till Östersjöprogrammet välkomnas av Östersjöstädernas Förbund, UBC, men de vill se att den lokala och regionala nivån stärks samt att jämställdhetsfrågor blir mer framträdande i strategin.

 • Dags att tycka till om Östersjöprogrammet 2014-2020

  2014-02-04

  Lämna in åsikter om Östersjöprogrammet. Programmet fokuserar på regionala samarbeten kring optimal innovationskapacitet, effektivt användande av naturresurser, hållbara transporter samt stärkandet av den institutionella kapaciteten.

Prenumerera på Nyheter via RSS