Nyheter på området

Här finner du nyheter om gränssamarbete.

Nyheter på området

 • NSPA-seminarium om tillväxt från Norr

  2015-10-21

  Den 12 oktober i samband med Open Days, regionernas och städernas vecka i Bryssel, arrangerade North Sweden European Office tillsammans med NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) ett seminarium med mingel på Mid Sweden European Office om regional tillväxt i Arktis. Ca 60 personer samlades för att lyssna på talarna och träffa sina NSPA-kollegor. Syftet med seminariet var att lyfta fram rapporten Tillväxt från norr som publicerades i januari 2015 och diskutera möjligheter för att uppnå hållbar tillväxt i europeiska Arktis. Tillväxt från norr är en samproduktion av en expertgrupp som inrättades av statsministrarna i Norge, Sverige och Finland i april 2014.

 • EU-pris till svensk region för smart tillväxt

  2015-10-21

  Under prisceremonin för RegioStar Awards delades priset för Smart Tillväxt ut till bland annat Västsverige, för deras arbete med att stötta tillväxtpotential för små företag i en digital ekonomi. Priset delades i år ut under Open Days, EU:s vecka för städer och regioner.

 • Sammanhållningspolitikens roll för integration och migration

  2015-10-06

  I ett uttalande den 23 september trycker Corina Crețu, EU-kommissionär för regional- och stadspolitik, på vikten av god integration och sammanhållningspolitik i och med den den ökade vågen av flyktingar.

 • OECD-seminarium i Kirkenes

  2015-10-06

  OECD-studien för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) fortgår. En del av studien är att ett team från OECD gör studieresor i de sammantaget 14 regionerna I NSPA.

 • Tala om vilka hinder som finns för samarbete i EU:s gränsregioner?

  2015-09-22

  Fortfarande finns hinder för samarbete i gränsregioner – nu får du säga ditt i ett offentligt samråd som EU-kommissionen publicerat.

 • Luxembourgs prioriteringar under höstens ordförandeskap

  2015-09-22

  Den 1 juli inledde Luxemburg sitt EU-ordförandskap med temat ”En union för medborgarna”. Under sin sexmånadersperiod som ordförande vill Luxemburg lyfta fram medborgarnas och företagens perspektiv på EU-frågor.

 • Samråd om medborgarskap EU

  2015-09-22

  I ett nytt samråd samlar EU-kommissionen in åsikter från medborgare och organisationer inom EU:s åsikter och synpunkter om EU-medborgarskap, gemensamma värderingar och demokratiskt deltagande.

 • Ge unga människor från alla bakgrunder större roll i samhället

  2015-09-22

  15 september presenterade EU-kommissionen EU: s ungdomsrapport för 2015 som redogör ungdomars situation i Europa och hur beslutsfattarna har arbetat med frågan under perioden 2013-2015.

 • Välkommen till seminarium om OECD i Kirkenes

  2015-09-09

  Den 1 oktober hålls ett seminarium i Kirkenes, Norge som en avslutning på den studie OECD utfört för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i regionen.

 • EU-kommissionen utlyser samråd om framtidens samarbete inom det europeiska grannskapsområdet

  2015-04-10

  EU-kommissionen har utlyst ett samråd för att ge berörda aktörer möjlighet att lämna in sina synpunkter på hur EU:s framtida grannskapspolitik bör se ut.

Prenumerera på Nyheter via RSS