EU finansiering till ungas arbetsmöjligheter i Europa

2013-10-18

Ditt första Euresjobb är ett initiativ som ska hjälpa ungdomar att hitta jobb i andra EU-länder. Ditt första Euresjobb ingår i Europa 2020-strategins huvudinitiativ Unga på väg och initiativet Bättre möjligheter för unga. Målet för perioden 2012-2014 är att hjälpa cirka  5 000 unga att få jobb i EU. 

Syftet med initiativet är att EU-medborgare mellan 18-30 år ska få information och hjälp med anställning samt ges möjlighet till ekonomiskt stöd. Utöver detta kan små och medelstora företag ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka kostnader för att utbilda nyanställda från ett annat EU-land.

EU-kommissionens utlysning stödjer projekt som erbjuder arbetsplatser till utländska ungdomar eller främjar svenska ungdomar att söka jobb inom Europa inom ramen för initiativet med en budget på 5 miljoner Euro.

Utlysningen för "Preparatory action - Your first EURES job" fokuserar i år på följande punkter:

 • Att ge ungdomar tillgång till arbete, praktik eller lärlingsutbildning som en viktig del i övergången från utbildning till arbete.
 • Att värna om den tillgängliga ungdomsarbetskraften inom Europa.
 • Att stödja Europas fria arbetsrörlighet.

Potentiella sökande:

 • Sökande kan vara privata, offentliga eller från den civila sektorn. Kravet är att deras främsta mål är att garantera sysselsättning, praktikplatser, lärlingsplatser och liknande i olika branscher
 • Organisationer behöver inte huvudsakligen vara en arbetsförmedling utan kan täcka kundorienterade tjänster, såsom tjänster för mentorskaps, information, utbildning, yrkesvägledning, integrationsstöd och liknande
 • Det är möjligt att ansöka om finansiering för en organisation eller flera organisationer i ett konsortium

EU-kommissionen finansierar upp till 95 procent av projektkostnaderna. Resterande fem procent kan vara privat eller offentligt finansierade. I Sverige så är det Arbetsförmedlingen som är kontaktpunkt för initiativet. 

Sista ansökningsdagen för ditt Första Euresjobb är 10 december 2013.

För mer information om Ditt första Euresjobb

För mer information om ansökan

Guide om Ditt Första Euresjobb

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS