EU finansiering till ungas arbetsmöjligheter i Europa

2013-10-18

Ditt första Euresjobb är ett initiativ som ska hjälpa ungdomar att hitta jobb i andra EU-länder. Ditt första Euresjobb ingår i Europa 2020-strategins huvudinitiativ Unga på väg och initiativet Bättre möjligheter för unga. Målet för perioden 2012-2014 är att hjälpa cirka  5 000 unga att få jobb i EU. 

Syftet med initiativet är att EU-medborgare mellan 18-30 år ska få information och hjälp med anställning samt ges möjlighet till ekonomiskt stöd. Utöver detta kan små och medelstora företag ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka kostnader för att utbilda nyanställda från ett annat EU-land.

EU-kommissionens utlysning stödjer projekt som erbjuder arbetsplatser till utländska ungdomar eller främjar svenska ungdomar att söka jobb inom Europa inom ramen för initiativet med en budget på 5 miljoner Euro.

Utlysningen för "Preparatory action - Your first EURES job" fokuserar i år på följande punkter:

 • Att ge ungdomar tillgång till arbete, praktik eller lärlingsutbildning som en viktig del i övergången från utbildning till arbete.
 • Att värna om den tillgängliga ungdomsarbetskraften inom Europa.
 • Att stödja Europas fria arbetsrörlighet.

Potentiella sökande:

 • Sökande kan vara privata, offentliga eller från den civila sektorn. Kravet är att deras främsta mål är att garantera sysselsättning, praktikplatser, lärlingsplatser och liknande i olika branscher
 • Organisationer behöver inte huvudsakligen vara en arbetsförmedling utan kan täcka kundorienterade tjänster, såsom tjänster för mentorskaps, information, utbildning, yrkesvägledning, integrationsstöd och liknande
 • Det är möjligt att ansöka om finansiering för en organisation eller flera organisationer i ett konsortium

EU-kommissionen finansierar upp till 95 procent av projektkostnaderna. Resterande fem procent kan vara privat eller offentligt finansierade. I Sverige så är det Arbetsförmedlingen som är kontaktpunkt för initiativet. 

Sista ansökningsdagen för ditt Första Euresjobb är 10 december 2013.

För mer information om Ditt första Euresjobb

För mer information om ansökan

Guide om Ditt Första Euresjobb

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS