EU finansiering till ungas arbetsmöjligheter i Europa

2013-10-18

Ditt första Euresjobb är ett initiativ som ska hjälpa ungdomar att hitta jobb i andra EU-länder. Ditt första Euresjobb ingår i Europa 2020-strategins huvudinitiativ Unga på väg och initiativet Bättre möjligheter för unga. Målet för perioden 2012-2014 är att hjälpa cirka  5 000 unga att få jobb i EU. 

Syftet med initiativet är att EU-medborgare mellan 18-30 år ska få information och hjälp med anställning samt ges möjlighet till ekonomiskt stöd. Utöver detta kan små och medelstora företag ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka kostnader för att utbilda nyanställda från ett annat EU-land.

EU-kommissionens utlysning stödjer projekt som erbjuder arbetsplatser till utländska ungdomar eller främjar svenska ungdomar att söka jobb inom Europa inom ramen för initiativet med en budget på 5 miljoner Euro.

Utlysningen för "Preparatory action - Your first EURES job" fokuserar i år på följande punkter:

 • Att ge ungdomar tillgång till arbete, praktik eller lärlingsutbildning som en viktig del i övergången från utbildning till arbete.
 • Att värna om den tillgängliga ungdomsarbetskraften inom Europa.
 • Att stödja Europas fria arbetsrörlighet.

Potentiella sökande:

 • Sökande kan vara privata, offentliga eller från den civila sektorn. Kravet är att deras främsta mål är att garantera sysselsättning, praktikplatser, lärlingsplatser och liknande i olika branscher
 • Organisationer behöver inte huvudsakligen vara en arbetsförmedling utan kan täcka kundorienterade tjänster, såsom tjänster för mentorskaps, information, utbildning, yrkesvägledning, integrationsstöd och liknande
 • Det är möjligt att ansöka om finansiering för en organisation eller flera organisationer i ett konsortium

EU-kommissionen finansierar upp till 95 procent av projektkostnaderna. Resterande fem procent kan vara privat eller offentligt finansierade. I Sverige så är det Arbetsförmedlingen som är kontaktpunkt för initiativet. 

Sista ansökningsdagen för ditt Första Euresjobb är 10 december 2013.

För mer information om Ditt första Euresjobb

För mer information om ansökan

Guide om Ditt Första Euresjobb

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • Utlysning Svenska institutet: finansiering av samverkansprojekt i Östersjöregionen

  2018-09-25

  Med stödformen tredjelandssamverkan riktar sig Svenska Institutet till svenska organisationer som har för avsikt att inkludera aktörer från länder i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategiför Östersjöregionen.Svenska institutet vill främja nätverkande och stärka relationen mellan länderna i Östersjöregionen. Denna utlysningen är öppen till den 18 oktober.

 • EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

  2018-09-24

  Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS