EU finansiering till ungas arbetsmöjligheter i Europa

2013-10-18

Ditt första Euresjobb är ett initiativ som ska hjälpa ungdomar att hitta jobb i andra EU-länder. Ditt första Euresjobb ingår i Europa 2020-strategins huvudinitiativ Unga på väg och initiativet Bättre möjligheter för unga. Målet för perioden 2012-2014 är att hjälpa cirka  5 000 unga att få jobb i EU. 

Syftet med initiativet är att EU-medborgare mellan 18-30 år ska få information och hjälp med anställning samt ges möjlighet till ekonomiskt stöd. Utöver detta kan små och medelstora företag ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka kostnader för att utbilda nyanställda från ett annat EU-land.

EU-kommissionens utlysning stödjer projekt som erbjuder arbetsplatser till utländska ungdomar eller främjar svenska ungdomar att söka jobb inom Europa inom ramen för initiativet med en budget på 5 miljoner Euro.

Utlysningen för "Preparatory action - Your first EURES job" fokuserar i år på följande punkter:

 • Att ge ungdomar tillgång till arbete, praktik eller lärlingsutbildning som en viktig del i övergången från utbildning till arbete.
 • Att värna om den tillgängliga ungdomsarbetskraften inom Europa.
 • Att stödja Europas fria arbetsrörlighet.

Potentiella sökande:

 • Sökande kan vara privata, offentliga eller från den civila sektorn. Kravet är att deras främsta mål är att garantera sysselsättning, praktikplatser, lärlingsplatser och liknande i olika branscher
 • Organisationer behöver inte huvudsakligen vara en arbetsförmedling utan kan täcka kundorienterade tjänster, såsom tjänster för mentorskaps, information, utbildning, yrkesvägledning, integrationsstöd och liknande
 • Det är möjligt att ansöka om finansiering för en organisation eller flera organisationer i ett konsortium

EU-kommissionen finansierar upp till 95 procent av projektkostnaderna. Resterande fem procent kan vara privat eller offentligt finansierade. I Sverige så är det Arbetsförmedlingen som är kontaktpunkt för initiativet. 

Sista ansökningsdagen för ditt Första Euresjobb är 10 december 2013.

För mer information om Ditt första Euresjobb

För mer information om ansökan

Guide om Ditt Första Euresjobb

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS