2013 blir medborgarnas år

2012-09-26

2013 har utsetts till Europaåret för medborgarna, i syfte att öka medvetenheten om de rättigheter som är knutna till EU-medborgarskapet. Evenemang kommer att anordnas under året för att förklara medborgarnas rättigheter som väljer att flytta och leva i ett annat medlemsland, i synnerhet studenter, arbetare, företagare och pensionärer.

Alla medborgare i Europeiska unionen har rättigheter enligt EU-fördragen, som innefattar rätten att fritt röra sig och uppehålla sig i en annan medlemsstat, rösträtt och valbarhet i europeiska och lokala val och rätten att skriva egna förslag till Europeiska parlamentet, men EU-medborgare är ofta omedvetna om dessa rättigheter. 2013 utses Europaåret för medborgarna i syfte att utbilda allmänheten, i synnerhet ungdomar, i hur de kan dra nytta av dem.

De aktiviteter som anordnas för Europaåret för medborgarna kommer att fokusera på att förklara de rättigheter som är knutna till att flytta till och bo i andra EU-länder, såsom erkännande av akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer, passagerare och konsumenternas rättigheter, tillgång till gränsöverskridande vård och social trygghet och möjligheter som Erasmusprogrammet, som gör det möjligt för ungdomar att studera utomlands.

Pressmeddelande om medborgarnas år.

Kommissionens förslag om medborgarnas år.

/MB

 

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS