2013 blir medborgarnas år

2012-09-26

2013 har utsetts till Europaåret för medborgarna, i syfte att öka medvetenheten om de rättigheter som är knutna till EU-medborgarskapet. Evenemang kommer att anordnas under året för att förklara medborgarnas rättigheter som väljer att flytta och leva i ett annat medlemsland, i synnerhet studenter, arbetare, företagare och pensionärer.

Alla medborgare i Europeiska unionen har rättigheter enligt EU-fördragen, som innefattar rätten att fritt röra sig och uppehålla sig i en annan medlemsstat, rösträtt och valbarhet i europeiska och lokala val och rätten att skriva egna förslag till Europeiska parlamentet, men EU-medborgare är ofta omedvetna om dessa rättigheter. 2013 utses Europaåret för medborgarna i syfte att utbilda allmänheten, i synnerhet ungdomar, i hur de kan dra nytta av dem.

De aktiviteter som anordnas för Europaåret för medborgarna kommer att fokusera på att förklara de rättigheter som är knutna till att flytta till och bo i andra EU-länder, såsom erkännande av akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer, passagerare och konsumenternas rättigheter, tillgång till gränsöverskridande vård och social trygghet och möjligheter som Erasmusprogrammet, som gör det möjligt för ungdomar att studera utomlands.

Pressmeddelande om medborgarnas år.

Kommissionens förslag om medborgarnas år.

/MB

 

Nyheter på området

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS